Izobraževanje za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike

21.09.2021 - 08:45 do 15:00
MS Teams
Datum objave: 
29.06.2021

Spoštovani,

na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru organiziramo izobraževanje za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike z naslovom:

 

»IZZIVI MENTORIRANJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE V KLINIČNEM OKOLJU«

 

Izobraževanje bo potekalo v torek 21. 9. 2021 v spletnem okolju MS Teams., s pričetkom ob 9.00 uri.

 

PROGRAM

8:45 – 8:55  Spletna registracija udeležencev
9:00 – 9:15 Pozdrav udeležencev   

(v. d. dekanice viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič)

9:15 – 10:00 Mentoriranje študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju in zagotavljanje učinkovitosti kliničnega usposabljanja   

(viš. predav. mag. Barbara Donik, viš. predav. mag. Barbara Kegl)

10:05 – 10:25  Primer dobre prakse  - mentor na primarnem nivoju   

(Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec.)

10:30 – 10:55 Primer dobre prakse – mentor na sekundarnem nivoju   

(Tatjana Šopinger – Lipovnik, dipl. m. s.) 

11:00 – 11:15 Primer dobre prakse – mentoriranje v socialno varstvenem zavodu   

(strok. sod. Aleksandra Zel, dipl. m. s.)

11:20 -11:40 Diskusija – Izzivi mentoriranja   

(predavatelji in udeleženci)

11:40 – 11:55 Odmor za kavo
12:00 – 12:30 Ocenjevanje študentov na kliničnih vajah   

(predav. Jasmina Nerat, asist. Zvonka Fekonja, asist. Lucija Gosak)

12:35 – 12:50 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN žensk, nosečnic in porodnic   

(Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab., mentorica z mednarodnim izpitom)

12:55 – 13:25 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu s kliničnim usposabljanjem   

(Mateja Čagran, dipl. m. s., mag. zdr. nege in Barbara Pisanec, dipl. m. s.)

13:15 – 13:30 Primer ocenjevanja študenta na kliničnih vajah s področja ZN kirurškega pacienta   

(Klavdija Potočnik, mag. zdr. neg.)

13:35 – 14:50  diskusija – izzivi ocenjevanja študentov na kliničnih vajah   

(predavatelji in udeleženci)

14:50  - 15:00 Evalvacija in zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja za klinične mentorje in klinične mentorje začetnike je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi – kliničnim mentorjem v učnih bazah Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Kotizacije za mentorje učnih baz FZV UM ni.

 Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se lahko prijavite preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede. Število prijav je omejeno.

Vljudno vabljeni!
Programsko – organizacijski odbor:

  • Viš. predav mag. Barbara Donik – predsednica
  • Viš. predav. mag. Barbara Kegl – članica
  • Predav. Jasmina Nerat – članica
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić - članica
  • Asist. Lucija Gosak - članica