Ivanka Brumec

Strok. sodel. Ivanka Brumec dipl. med. ses.


Ustanova
Oddelek/referat:
Univerzitetni klinični center Maribor, Klinični oddelek za pediatrijo Pediatrične klinike, T: +386 2 32 11 000