Interna medicina, test (kolokvij), 12.5.2020

Datum objave: 
08.05.2020

Kolokvij (test) s področja Interna medicina, v okviru učne enote Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino bo potekal 12.5.2020 ob 14.00 uri, na daljavo, kakor je bilo predvideno.

Vsi študentje, prijavljeni na test (kolokvij) so po e-pošti (student.um.si mail) prejeli navodila za opravljanje testa na daljavo.