Interna medicina, test (kolokvij), 12.5.2020

Datum objave: 
04.05.2020

Redne in izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da je skladno z objavljenim razporedom testov (kolokvijev), dne 12.5.2020 razpisan test (kolokvij) iz področja Interne medicine, v okviru učne enote Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino.

Kolokvij bo potekal 12.5.2020 ob 14.00 uri, na daljavo, saj se prilagajamo trenutnim razmeram.

Prijava na kolokvij je mogoča izključno z digitalno identiteto, izključno elektronsko, do četrtka, 7.5.2020 do 24.00 ure, s prijavo na sledeči povezavi:

 
Na test (kolokvij) bodo lahko pristopili samo kandidati, ki bodo na seznamu prijavljenih.
 
Vse nadaljnje informacije o izvedbi in navodila, bodo objavljena naknadno, prosimo spremljajte spletno stran. V kolikor bi prišlo do kakršne koli spremembe, vas pravočasno obvestimo.