Informativni dnevi na FZV 2021


Izjemno smo počaščeni, da se zanimate vpis na študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, ki ga izvajamo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru!

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je vodilni visokošolski zavod v Sloveniji z dolgoletno tradicijo in jasno oblikovano vizijo. Naše poslanstvo je izobraziti diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja.

 

Pred odločitvijo na kateri študijski program se vpisati je verjetno večina med vami polna pričakovanj, prav tako pa tudi negotovosti. Boste pa morali, ne glede na razmere, katerim smo priča, kmalu sprejeti pomembno odločitev kako nadaljevati svojo karierno in izobraževalno pot ter kateri študij izbrati.

 

Zato bodo letošnji informativni dnevi na UM FZV potekali, zaradi izrednih razmer, na daljavo in sicer z uporabo spletnega orodja MS Teams:

 

v petek, 12. februarja 2021, ob 10. in 15. uri, ter

v soboto, 13. februarja 2021, ob 10. uri.

 

PROGRAM INFORMATIVNIH DNI NA UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

 

Ura Vsebina
      

10.00–11.30

15.00–16.30

Pozdravni nagovor prodekanice za izobraževalno dejavnost      

(viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič)

Predstavitev študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega     

(viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič)

Predstavitev razpisno vpisnega postopka     

(Alenka Marsel, vodja Referata za študentske zadeve)

Predstavitev študentov     

(Jure Deželak, prodekan za študentska vprašanja)

Virtualni sprehod po UM FZV
Odgovori na vprašanja
 

Navodila za udeležbo v MS Teams srečanju

 


 Potrudili se bomo izpolniti vaša pričakovanja in podrobneje predstaviti študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podati informacije v zvezi z razpisno vpisnim postopom, možnostmi in pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in možnostmi nadaljevanja izobraževanja ter tudi druge informacije, ki so pomembne za odločanje o študiju zdravstvene nege. Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede boste lahko uspešno razvijali svoje znanje, radovednost, ustvarjalnost in inovativnost ter na koncu čim uspešneje zaključili svoj študij ter vstopili na trg dela.

 

Z znanjem do zdravja in razvoja

Vljudno vabljeni k udeležbi na Informativnih dnevih!


 

FZV brošura - slovenska


Spremljajte nas      Facebook      Twitter    YouTube


Karierni center UM

 

 

Študentski domovi UM