Imenovanje za člana Znanstvenega sveta vede pri ARRS

Datum: 
23.04.2021

S ponosom sporočamo, da je bila prof. dr. Sonja Šostar Turk imenovana za člana Znanstvenega sveta vede »TEHNIŠKE VEDE« pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS za mandatno obdobje od 20. aprila 2021 do 19. aprila 2026.

Ob tej priložnosti prof. dr. Sonji Šostar Turk čestitamo in ji želimo uspešno zastopanje interesov znanstvenega področja, kakor tudi Univerze v Mariboru.

 

V. d. dekanice s sodelavci