Imenovanje v gostujočo profesorico

Datum: 
07.06.2019

Ponosni in veseli smo, da je bila dekanica prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

imenovana za gostujočo profesorico na School of Health Sciences, Waterford Institute of Technology, Irska in se pridružila skupini elitnih gostujočih profesorjev.

Dekanici prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar iskreno čestitamo.

Prodekani
s sodelavci