Imenovanje v. d. prodekana za izobraževalno dejavnost

Datum: 
02.06.2021

Iskreno smo veseli, da lahko sporočimo, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko KAČIČ imenoval doc. dr. Matejo LORBER za vršilko dolžnosti prodekana za izobraževalno dejavnost Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 1. 6. 2021 do najdlje 30. 11. 2021.

Za imenovanje doc. dr. Mateji LORBER iskreno čestitamo in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.

V. d. dekanice
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič