I-BOX – nov Erasmus+ projekt naše fakultete

Datum: 
02.03.2020

Raziskovalci Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (UM FZV) so pridobili nov triletni Erasmus+ projekt v okviru ključnih ukrepov KA203: Strateška partnerstva za visoko šolstvo, in sicer »Digitalna orodja za inovacije v izobraževanju na področju zdravstvene nege« (Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX), katerega koordinator je prof. Esther Cabreras, School of Health Sciences TecnoCampus iz Španije. Projekt se bo izvajal od 01.09.2019 do 31.08.2022.

V tem času bo UM FZV v okviru projekta razvil sodelovanje skupaj z ostalimi partnerji: UMIT-Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik iz Avstrije, University of Turku iz Finske in University of Sechenov, Moscow iz Rusije.

Če želimo zagotovitev, da se izobraževanje zdravstvene nege ponuja in izvaja na najbolj stroškovno in časovno učinkovit način potrebujemo nove programe in načine učenja. Te vidike je potrebno vključiti v programe z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij, kot so e-učenje, učenje na daljavo, virtualna resničnost in simulacija. V okviru projekta se bodo raziskovalci ukvarjali z vključevanjem novih pedagoških pristopov v študijske programe zdravstvene nege z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij nove generacije.

Cilj projekta je razviti avdiovizualno gradivo s prostim dostopom, kjer bodo študenti, učitelji in zaposleni na zdravstvenem področju lahko sprožili različne razprave na mednarodni ravni. Upamo, da bo orodje pomagalo odgovoriti na vprašanja ter zagotovilo nove poglede na razumevanje vprašanj, ponudilo priporočila za najboljše prakse in pomagalo vpletenim, da pridobijo in nadgradijo strokovno znanje na praktičen način.

Začetno srečanje med predstavniki vseh univerz, ki sodelujejo v projektu, je potekalo 5. in 6. novembra 2019 v TecnoCampusu, kjer je bil določen način nadaljnjega delovanja.

Na UM FZV smo ponosni na pridobljen projekt in čestitamo projektnemu timu, ki ga na naši fakulteti vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic

 

 
*The “DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX)” BOX project is co-funded by the EU’s Erasmus+ programme. The content of this press release is exclusively the responsibility of Tecnocampus Foundation Mataró-Maresme and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) are responsible for the use that may be made of the information circulated here.
I-Box logo