Gregor Štiglic

Izr. prof. dr. Gregor Štiglic univ. dipl. inž. rač in inf.


Funkcija: Prodekan za raziskovalno dejavnost
Predstojnik inštituta za raziskovalno dejavnost
Predsednik komisije za znanstveno raziskovalne zadeve
Delovno mesto:Visokošolski učitelj
Pisarna: 113
Telefon: +386 2 30 04 731
Elektronska pošta: gregor.stiglic@um.si
Pogovorne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za bioinformatiko
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Senat
  • Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve
Nosilec predmeta:
  • Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki
  • Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah
  • Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdravstvenih in socialnih organizacijah
  • Uvod v raziskovanje in informacijsko komunikacijske tehnologijo
  • Zdravstveno informacijski sistemi - izbirni
  • Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi