Fiziologija, kolokvij - REDNI, 18.5.2020

Datum objave: 
18.05.2020

Ocenjevalna lestvica za kolokvij iz Fiziologije:

91 – 100 % = odlično (10)

81 – 90 % = prav dobro (9)

71 – 80 % = prav dobro (8)

61 – 70% = dobro (7)

51 – 60% = zadostno (6)

41 – 50 % = nezadostno (5)

31 – 40 % = nezadostno (4)

21 – 30 % = nezadostno (3)

11 – 20 % = nezadostno (2)

0 – 10 % = nezadostno (1)

Rezultati kolokvija Fiziologija - REDNI ŠTUDIJ, 18.05.2020:


ID številka odstotek
1002419743 80,00%
1002419166 35,00%
1002423627 70,00%
1002370302 52,50%
1002417813 75,00%
1002423341 52,50%
1002425727 72,50%
1002423759 67,50%