Fiziologija, kolokvij, 18.03.2019 - rezultati

Datum objave: 
19.03.2019

Ocenjevalna lestvica za kolokvij iz Fiziologije:

91 – 100 % = odlično (10)

81 – 90 % = prav dobro (9)

71 – 80 % = prav dobro (8)

61 – 70% = dobro (7)

51 – 60% = zadostno (6)

41 – 50 % = nezadostno (5)

31 – 40 % = nezadostno (4)

21 – 30 % = nezadostno (3)

11 – 20 % = nezadostno (2)

0 – 10 % = nezadostno (1)

 

Rezultati kolokvija Fiziologija, 18.03.2019:

Zap. št.

Vpis. štev.

Odstotek

1

1002400643

62,50%

2

1002378311

65,00%

3

1002385962

42,50%

4

1002399602

65,00%

5

1002378842

47,50%

6

1002401062

40,00%

7

1002381592

47,50%

8

1002379601

62,50%

9

1002383668

50,00%

10

1002322189

57,50%

11

1001945034

47,50%

12

1002195748

40,00%

13

1002380987

50,00%

14

1002399947

37,50%

15

1002401046

62,50%

16

1000493784

45,00%

17

1002382041

50,00%