Eva Turk

Doc. Doctor of Philosopy (Republika Finska) Eva Turk


Delovno mesto:Gostujoči profesor
Ustanova
Oddelek/referat:
DNV GL - Healthcare | Strategic Research and Innovation, Norway