#ErasmusDays 2020 na UM FZV

15.10.2020 - 08:00 do 17.10.2020 - 15:00
UM FZV
Datum objave: 
14.10.2020

#ErasmusDays 2020 na UM FZV

 

Raziskovalci Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so s kakovostnim raziskovalnim delom uspeli povečati število raziskovalnih projektov, v katere je naša fakulteta vključena. Raziskovalna dejavnost namreč predstavlja pomembno vez med prakso in izobraževanjem, kjer še posebno pozornost namenjamo vključevanju študentov v raziskovalno delo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 S svojo razvejano partnersko mrežo mednarodno priznanih institucij s področja zdravstvene nege je UM FZV kot partner prijavljala številne projektne predloge in v letu 2019 uspešno pridobila pet ERASMUS+ projektov v okviru ključnih ukrepov 2 in 3 (podpora za reformo politik, strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja) programa Evropske unije Erasmus+. Tako smo v trenutku potrditve na fakulteti imeli kar osem aktivnih Erasmus+ projektov. Danes jih na fakulteti aktivno izvajamo šest in jih želimo aktivneje predstaviti v sklopu promocije #ErasmusDays 2020.

 

Uspešno pridobljeni projekti raziskovalcev UM FZV dokazujejo raziskovalno odličnost naših visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter neomajen trud pri sodelovanju s mednarodno priznanimi kolegi iz sorodnih institucij po Evropi in širše. Pričakujemo, da bodo imeli rezultati projektov visoko aplikativno vrednost za stroko zdravstvene nege in zdravstvenih ved v Sloveniji in tujini. 


 

 
»Student Stress Training e-Mobile Management – SSTeMM«              

 

V okviru projekta »Obvladovanja stresa študentov z mobilno aplikacijo« (»Student Stress Training e-Mobile Management – SSTeMM«), katerega koordinator je Prof John Wells iz Waterford Institute for Technology (WIT) iz Irske, bodo raziskovalci razvili digitalno mobilno platformo, ki bo zagotavljala podporo obvladovanju stresa študentom zdravstvene nege v kliničnem okolju. Številne raziskave namreč kažejo, da so mladi vedno bolj izpostavljeni stresom. Populacija medicinskih sester velja še za posebej ogroženo poklicno skupino, posledice pa se kažejo tudi v predčasnem zapuščanju poklica. SSTeMM bo podpiral študente zdravstvene nege pri razvoju osebnostne vzdržljivosti za izboljšanje njihovega delovnega udejstvovanja ter jih opremil z znanjem, spretnostmi in kompetencami za obvladovanje stresa tekom in po zaključku izobraževanja. Projekt na UM FZV vodita doc. dr. Dominika Vrbnjak in prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

 

Partnerji: Waterford Institute of Technology, Irska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, Euro Care Healthcare Ltd, Irska, School of Health Sciences TecnoCampus, Španija, IBK-Management Solutions GmbH, Nemčija

 

 Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases – Train4Health              

 

Projekt »Izboljšanje kompetenc študentov zdravstvenih ved na področju sprememb vedenja za podporo samooskrbi kroničnih bolnikov« (Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases – Train4Health) koordinira Prof Mara Guerreiro z Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugalska. Namen projekta je izboljšati kompetence študentov zdravstvene nege za spremembo vedenja in učinkovito podporo samooskrbi kroničnih bolnikov z inovativnim izobraževalnim paketom. Specifični cilji projekta pa vključujejo uskladitev evropskega multidisciplinarnega okvira kompetenc o spremembi vedenja pri kroničnih boleznih in opredelitev učnih načrtov, ki temeljijo na učnih rezultatih. V okviru projekta bo razvita tudi simulacijska programska oprema za usposabljanje o spremembi vedenja, ki bo vključena v širše elektronsko izobraževalno okolje. Projekt na UM FZV vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

 

Partnerji: ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Higher School of Nursing of Lisbon), Portugalska, The European Students' union, Belgija, Instituto Politecnico de Santarem (Polytechnic Institute of Santarém), Portugalska, Royal College of Surgeons in Ireland, Irska, Stichting Hoger Onderwijs Nederland (Inholland University of Applied Sciences), Nizozemska, Universidade de Lisboa (University of Lisbon), Portugalska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

 

How did you come up with the idea for the T4H project?

 

Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX              

 

Projekt »Digitalna orodja za inovacije v izobraževanju na področju zdravstvene nege« (Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education – I-BOX) poteka pod vodstvom Prof Caroline Chabreras in Prof Esther Cabrera, School of Health Sciences TecnoCampus, Španija. Na UM FZV projekt vodi izr. prof. dr. Gregor Štiglic. Visokošolsko izobraževanje ne more več potekati na tradicionalen način s sedenjem v učilnici. Projekt se bo ukvarjal z vključevanjem novosti na pedagoškem področju v študijske programe z zagotavljanjem izobraževalnih tehnologij nove generacije. Vse večji pomen ima tehnologija tudi v zdravstvu, ki zahteva interdisciplinarne študijske programe, v katerih študentje različnih okolij sodelujejo pri raziskovanju in oblikovanju novih rešitev problemov iz realnega okolja. Namen projekta je oblikovanje in razvoj avdiovizualnih gradiv s področja zdravstvene nege v formatu odprtega dostopa. Vsa gradiva, ki bodo razvita v okviru projekta, bodo deljena v digitalnem sodelovalnem okolju, ki bo omogočilo prestrukturiranje vsebin s pomočjo e-učenja.

 

Partnerji: Fundacio Tecnocampus Mataromaresme (TecnoCampus), Španija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, UMIT- Private Universitat Fuer Gesundheitswissenschaften, Medizinischeinformatik und Technik GMbH (University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology), Avstrija, Turun Ammattikorkeakouluoy (Turku University of Applied Sciences), Finska, The State Education Institution of Higher Professional Training, The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of The Russian Federation, Rusija

 

 

Person-centredness in Healthcare Curricula – PCCurric           

 V okviru projekta »Na osebo osredotočen pristop v učnih načrtih v zdravstvu« (Person-centredness in Healthcare Curricula - PCCurric) raziskovalci pripravljajo mednarodni učni načrt izobraževanja, ki bo vključeval načela na osebo osredotočenega pristopa. Nastali učni načrt bo pripravljen na osnovi nabora tem/vsebin, ki podpirajo učne načrte v zdravstvu, z določitvijo učnih izidov in poklicnih značilnosti, ki ustrezajo potrebam deležnikov izobraževanja v zdravstvu ter z zasnovo inovativnih strategij za ocenjevanje učnih načrtov. Prav transnacionalni pristop k projektu bo pripomogel k razumevanje koncepta načel na osebo osredotočenega pristopa in s tem k večji možnosti, da se bodo načela, na katerih temelji na osebo osredotočen pristop v praksi, tudi izvajala. Koordinator projekta je Prof Brendan McCormack iz Queen Margaret University, Edinburgh, Velika Britanija. Na UM FZV projekt vodi doc. dr. Mateja Lorber.

 

Partnerji: Queen Margaret University, Velika Britanija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, Universitetet I Sorostnorge (University of South-Eastern Norway), Norveška, University College Dublin, National University of Ireland, Irska, University of Ulster, Velika Britanija, Stichting Fontys (Fontys University of Applied Sciences), Nizozemska

 

LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education              

 

Projekt se je razvil predvsem zaradi pojavnosti vse večjega števila ranljivih študentov migrantov, ki želijo dostopati do visokošolskega izobraževanja in izobraževalnih ustanov po vsem svetu. Namen projekta je razviti niz tehnoloških in ne tehnoloških orodij oziroma virov za tuje študente migrante, da bi izboljšali njihove izkušnje in dosežke v času študija. V sklopu projekta se izvajajo aktivnosti za uresničitev treh temeljenjih izidov projekta: priročnik za izboljšanje digitalne pismenosti in izboljšanje znanja jezika v državi, kjer tuji študenti migranti študirajo, spletno središče - platforma z interaktivnimi vsebinami za lažjo integracijo s pripomočki za študente migrante in mobilna aplikacija spletnega središča. Projekt temelji predvsem na sodelovanju strokovnjakov, ki imajo izkušnje z vključevanjem ranljivih skupin študentov migrantov v različnih okoljih. Na UM FZV projekt vodi viš. predav. mag. Barbara Donik, projektni koordinatorici pa sta Dr Tracy McClelland in Dr Mel Cooper iz University of Bradford, Velike Britanije.

 

Partnerji: University of Bradford, Velika Britanija, Savonia University of Applied Sciences, Finska, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija, University Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, University College Cork, Irska

 

 

Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 – CalohE2              

 Projekt »Merjenje in primerjava dosežkov učnih izidov v visokem šolstvu, 2. faza« (»Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 – calohE2«) predstavlja nadaljevanje projekta »Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE)«. Vodilna partnerja sta University of Groningen, Nizozemska in University of Deusto, Bilbao, Španija. Na UM FZV projekt vodita prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar in doc. dr. Dominika Vrbnjak. Glavni cilj projekta je povečanje uporabe razpoložljivih ogrodij kvalifikacij, ocenjevalnih okvirjev in postopkov ter razpoložljivih referenčnih brošur za posamezna področja.

 

Partnerji: Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen), Nizozemska, Universidad de Deusto (University of Deusto), Španija, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija ter mnoge druge evropske visokošolske institucije