Dušan Novak

Predav. Dušan Novak prof. biol., spec. medic. Biologije


Elektronska pošta: dusan.novak@nlzoh.si
Ustanova
Oddelek/referat:
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, T: +386 2 45 00 200