Drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane RS in državljane držav članic EU za vpis na podiplomske študijske programe UM 2019/2020

Datum objave: 
20.09.2019

 

 

Od 23. do 24. septembra 2019 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020 na Univerzi v Mariboru potekal drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

 

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku (preko sistema EVŠ - http://portal.evs.gov.si/prijava).  

 

Vsak kandidat lahko v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.).

 

Kot pravočasna se upošteva:

  1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 24. septembra 2019 do 12. ure.
  2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 24. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 24. septembra 2019 do 18. ure.

 

 

DOKAZILA:

Ne glede na način prijave morajo kandidati priloge k prijavi poslati po pošti ali jih v skladu z razpisom dostaviti osebno na fakulteto, ki izvaja študijski program, na katerega se prijavlja.

 

V KOLIKOR JE KANDIDAT KANDIDIRAL NA UM FZV ŽE V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE BODO V DRUGEM OZ. POSEBNEM PRIJAVNEM ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST UPOŠTEVALA POPOLNA DOKAZILA, KI JIH JE KANDIDAT POSREDOVAL V PRVEM PRIJAVNEM ROKU.

 

POSEBEJ ZA KANDIDATE ZA PRIJAVO NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA – SMER URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU:

Za vpis na smer Urgentna stanja v zdravstvu morajo imeti kandidati najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz področja zdravstvene nege in oskrbe, kar dokazujejo s potrdilom o zaposlitvi.

POTRDILO SE POSREDUJE NA UM FZV DO ZGORAJ DOLOČENEGA ROKA!!!!

 

 

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, KI JIH UNIVERZA V MARIBORU PONUJA V DRUGEM OZ. POSEBNEM PRIJAVNEM ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST JE DOSEGLJIV NA NASLEDNJI POVEZAVI.

 

 

VEČ INFORMACIJ:

 

Povezava do slovenske spletne strani: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/ROK-ZA-ZAPOLNITEV-%C5%A0E-PROSTIH-VPISNIH-MEST-.aspx.

 

Povezava do angleške spletne strani: https://www.um.si/en/Study/about/Pages/APPLICATION-PERIOD-FOR-FILLING-THE-REMAINING-VACANCIES-.aspx.