DreamSpark (MSDNAA)

Program MSDN Academic Alliance

Univerza v Mariboru in FZV kot njena članica, sodeluje v programu DreamSpark (MSDN Academic Alliance). Članstvo v njej dopušča študentom in zaposlenim FZV brezplačno namestitev in uporabo velike večine licenčne programske opreme podjetja Microsoft. Programska oprema se lahko namesti in uporablja pod naslednjimi pogoji:

  • biti morate redno zaposleni ali imeti status študenta FZV,
  • pridobljene ali izposojene programske opreme ni dovoljeno posojati ali kopirati
  • programsko oprema se lahko uporablja v nekomercialne namene kot so izvajanje študijskih obveznosti, raziskovanje, razvoj in testiranje.

Več informacij o DreamSpark (bivši MSDNAA).

Dostop do programske opreme vsebovane v Dreamspark premium paketu:

dreamspark.um.si

Prijavite se s svojo digitalno identiteto:


 Za zaposlene:

uporabniško ime:      ime.priimek@um.si

geslo:                      <geslo>


Za študente:

uporabniško ime:      ime.priimek@student.um.si

geslo:                      <geslo>