Domen Verber

Doc. dr. Domen Verber univ. dipl. inž. rač. in informatike


Delovno mesto:Visokošoljski učitelj
Elektronska pošta: domen.verber@uni-mb.si
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, T: +386 2 22 07 434, E: domen.verber@uni-mb.si