Delavnica v okviru Erasmus+ projekta »Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (Sim-Versity)«

17.05.2018 - 15:00 do 16:30
Datum objave: 
10.05.2018

        

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede sodeluje kot partnerica v Erasmus+ projektu »Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (Sim-Versity)«. Cilji projekta so zmanjšati tveganje za paciente z vključevanjem kulturnih kompetenc v simulacijsko izobraževanje zdravstvenih delavcev, izboljšati kulturne kompetence med zdravstvenimi delavci s pomočjo simulacijskega izobraževanja ter izboljšati kulturne kompetence učiteljev z uporabo novih spletnih materialov (ustvariti multi-platformno spletno središče, namenjeno simulacijskim izobraževanjem s področja kulturnih kompetenc ter oblikovati spletna orodja za samoocenjevanje kulturnih kompetenc).

V okviru projekta bo dne 17.05.2018 v popoldanskem času organizirana delavnica, na katero ste vabljeni študenti, ki bi želeli sodelovati pri diskusiji o vplivu različnih rizičnih dejavnikov v okviru izboljševanja kulturnih kompetenc, kot so spol, etničnost, starost in invalidnost.

Zainteresirani študenti se oglasite osebno pri viš. predav. mag. Barbari Donik, ali na njen elektronski naslov: barbara.donik@um.si, najkasneje do torka 15.05.2018. Ura dogodka bo dogovorjena naknadno. 

 

Vljudno vabljeni!