Delavnica na dokazih utemeljena praksa

14.03.2019 - 09:00 do 15.03.2019 - 13:00
Sejna soba 124
Datum objave: 
25.02.2019

 

Predavateljice: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak, Assist Prof Dr Margaret Denny

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 14. in 15. marca 2019 delavnico o Na dokazih utemeljeni praksi. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete. Kotizacije ni. Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Četrtek 14.03.2019

09:00-9:30 Na dokazih utemeljena praksa: Opredelitev in pomen          

Predavanje: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak

 

9:30-11:00 Na dokazih utemeljena praksa: Osnovni koraki (oblikovanje PICOT vprašanja, iskanje najboljših dokazov, kritična presoja dokazov, integracija dokazov s kliničnim strokovnim znanjem ter preferencami in vrednotami bolnikov, evalvacija izidov in diseminacija rezultatov)  

Predavanje Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak

 

11:00-11:30 Odmor          

 

11:30-13:00 Usposabljanje o na dokazih utemeljeni praksi: oblikovanje PICOT vprašanja, iskanje najboljših dokazov, kritična presoja dokazov, integracija dokazov s kliničnim strokovnim znanjem ter preferencami in vrednotami bolnikov, evalvacija izidov in diseminacija rezultatov          

Delavnica: Assist Prof Dr Margaret Denny

Petek 15.03.2019

09:00-11:00 Usposabljanje, delo na scenarijih in simulacija uporabe na dokazih utemeljene prakse – za izbrane teme          

Delavnica Assist Prof Dr Margaret Denny

 

11:00-11:30 Odmor          

 

11:30-13:00 Usposabljanje, delo na scenarijih in simulacija uporabe na dokazih utemeljene prakse – za izbrane teme          

Assist Prof Dr Margaret Denny