Delavnica »Zobozdravstvene tehnike pri izvajanju zobne higiene«

24.06.2019 - 11:00 do 12:00
Sejna soba 124
Datum objave: 
13.06.2019

 

D E L A V N I C A

Zobozdravstvene tehnike pri izvajanju zobne higiene

Alenka KRABONJA

Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico o zobozdravstvenih tehnikah pri izvajanju zobne higiene v sklopu projekta ZOBEK (Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene),

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019 od 11:00 do 12:00 ure v sejni sobi fakultete.

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni. Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Udeleženci na delavnico prinesejo svojo zobno ščetko (klasično ali električno).

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 20. junija 2019 na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

Vljudno vabljeni k udeležbi! 


     

 

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.