Delavnica »Health Assessment«

10.06.2019 - 10:00 do 11.06.2019 - 13:00
Kabinet 306
Datum objave: 
07.06.2019

Visiting Assist Prof Tara SACCO & Assoc Prof Lori DAMBAUGH

St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 10. in 11. junija 2019 delavnico  Health Assessment. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri svojem pedagoškem oz. raziskovalnem delu. Kotizacije ni. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.


»Health assessment« se nanaša na prvo fazo procesa zdravstvene nege, v okviru katerega medicinske sestre zbirajo in analizirajo podatke o pacientu z namenom ugotavljanja potreb po zdravstveni negi. Opredelimo ga lahko kot sistematičen, načrtovan in interaktivni proces v okviru katerega medicinske sestre uporabijo kritično razmišljanje za zbiranje, validacijo, analizo in sintezo zbranih informacij za oblikovanje odločitev o zdravstvenem statusu in življenjskih procesov posameznika, družine in lokalne skupnosti. Je pomemben element zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege in osnova za ugotavljanje potreb po zdravstveni negi, oblikovanje negovalnih diagnoz, načrtovanje intervencij zdravstvene nege in vrednotenje intervencij ter odzivov posameznika na zdravstveni problem. Natančna in celovita ocena  stanja  zdravja odražajo znanje in veščine profesionalne medicinske sestre.

Viri:
Crouch, T. A.  & Meurier, C., (2016).  Vital notes for nurses: health assessment. Blackwell Publishing Ltd.
Fuller, J. & Schaller-Ayers, J., (2000). Health assessment – a nursing approach. (3rd Ed.). Philadelphia: Lippincott.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 7. junija 2019 do 12. ure na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

 

Ponedeljek 10.06.2019

 

10:00 Introduction: Focused vs. Complete Assessment, General Survey   

Tara Sacco

 

10:30-11:30 Respiratory Assessment (Ear, Nose, Throat), (Chest, Thorax)   

Lori Dambaugh

 

11:30-11:45 Odmor
11:45-12:45 Cardiac   

Lori Dambaugh

 

12:45-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh

 

 

Torek 11.06.2019

 

10:00-11:00 Neurologic Assessment   

Tara Sacco

 

11:00-11:15 Odmor   

 

11:15-12:00 Abdomen   

Tara Sacco

 

12:00-12:30 Renal/Genitourinary   

Lori Dambaugh

 

12:30-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh