Delavnica

Delavnica "Kvantitativno raziskovanje"

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 20. maja 2019 delavnico Kvantitativno raziskovanje, kjer bo poudarek na kvantitativni analizi podatkov in uporabi le-te v raziskovalne namene. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri svojem pedagoškem (predvsem pri zaključnih delih) oz. raziskovalnem delu. Kotizacije ni.

Vabilo na učno delavnico za visokošolske učitelje - NANDA International

Na učni delavnici bodo udeleženci spoznali nov priročnik NANDA International - NEGOVALNE DIAGNOZE: definicije in klasifikacija 2015-2017.

Na primerih bodo spoznali ustrezno uporabo priročnika v zdravstveni negi. Delavnica je praktično usmerjena.

PREDSTAVITEV IN UPORABA PRIROČNIKA NEGOVALNE DIAGOZE, DEFINICIJE IN KLASIFIKACIJA.

 

Program izobraževanja:

Učna delavnica »Oncology Care«

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede bo v sodelovanju z Waterford Institute of Technology iz Irske 22. oktobra 2018 organizirala učno delavnico za zaposlene na področju onkološke zdravstvene nege.

Izobraževanja bo na podlagi na dokazih utemeljene zdravstvene nege omogočilo direkten prenos znanja v obravnavo pacientov v praksi.

Delavnica »Person-centredness and the development of person-centred practice«

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede v sodelovanju z Queen Margaret University, Edinburgh, Velika Britanija, organizira delavnico za visokošolske učitelje in sodelavce ter zdravstvene delavce z naslovom »Person-Centredness and the Development of Person-Centred Practice« v času od 17. 9. do 18. 9. 2018. Delavnico bosta vodila tuja visokošolska učitelja s področja zdravstvene nege iz Velike Britanije, in sicer Prof Dr Brendan McCormack in Ruth Magowan, MSc.

 

Vabilo na učno delavnico za visokošolske učitelje - NANDA International

Delavnica se prestavi na petek 21.9.2018

 

Vabilo na učno delavnico za visokošolske učitelje, člane Katedre za zdravstveno nego, ki bo v petek, 14.9.2018 v sejni sobi FZV UM.

 

Na učni delavnici bodo udeleženci spoznali nov priročnik NANDA International - NEGOVALNE DIAGNOZE: definicije in klasifikacija 2015-2017.

Na primerih bodo spoznali ustrezno uporabo priročnika v zdravstveni negi. Delavnica je praktično usmerjena.