David Haložan

Viš. predav. dr. David Haložan univ. dipl. fiz.


Delovno mesto:VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
Pisarna: 215
Telefon: +386 2 30 04 755
Elektronska pošta: david.halozan@um.si
Pogovorne ure: Torek: 13:30 do 14:30 ali po predhodnem dogovoru po e-pošti
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za interdisciplinarne vede
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Senat
Nosilec predmeta:
  • Pridobivanje in vodenje projektov