Damjan Glavač

Prof. dr. Damjan Glavač univ. dipl. inž. kem.


Delovno mesto:Visokošoljski učitelj predavatelj
Telefon: +386 1 54 37 180
Elektronska pošta: damjan.glavac@mf.uni-lj.si
Ustanova
Oddelek/referat:
UL Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko-Vodja, T: +386 1 54 37 180, E: damjan.glavac@mf.uni-lj.si