COVID-19

 

 

COVID-19 in novo študijsko leto   

Gremo odgovorno po nova znanja, izkušnje in prijateljstva v novo študijsko leto 2020/21​

​Razmere,
povezane s covid-19, od nas zahtevajo številne prilagoditve v skrbi za zdravje nas, naših bližnjih in družbe nasploh. Na UM si prizadevamo, da bo v skladu z razmerami tudi pedagoški proces, ki je po svoji naravi tudi socialen proces, potekal na kakovosten način. Kljub vsem smernicam in priporočilom, ki pomagajo pri obvladovanju situacije, pa spodbujamo vsakega posameznika posebej, da deluje kot odgovoren član družbe.

Več informacij

 

 

Navodila za študente in obiskovalce       

29.9.2020

Navodila za študente in obiskovalce


10.6.2020

Navodila za študente in obiskovalce


19.5.2020

Navodila za študente in obiskovalce

 

Obvestilo knjižnice UM FZV      

 

Knjižnica UM FZV bo od 1.10.2020 dalje odprta in bo delovala po ustaljenem urniku, ki velja za čas študijskega procesa ob upoštevanju varnostnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa.

Odpiralni čas knjižnice:

 • Ponedeljek in torek: 8.00 – 16.00 ure
 • Sreda in četrtek:  8.00 – 15.00 ure
 • Petek:  8.00 – 17.00 ure

V knjižnici se lahko zadržujejo hkrati največ 3 uporabniki. Čitalniški del knjižnice bo zaprt.

Prost pristop oz. iskanje gradiva ne bo možno. Izposojalo se bo samo rezervirano/naročeno gradivo , ki se bo pripravilo vnaprej za vsakega uporabnika posebej.

Vpis v knjižnico

Vpis v knjižnico bo možno opraviti osebno v knjižnici ali preko spleta. Ob vpisu izpolnite Prijavnico za vpis v knjižnico in predložite študentsko izkaznico ali veljavni osebni dokument.

Vpišete se lahko tudi v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v Univerzitetni knjižnici Maribor-UKM. Z enkratnim vpisom postanete član vseh knjižnic Univerze v Mariboru. Vaša študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica in omogoča izposojo v vseh knjižnicah UM.

Študenti Univerze v Mariboru plačate članarino pri vpisnih stroških na izbrano fakulteto. Vsi drugi uporabniki plačajo članarino v knjižnici.

Vpišete se lahko tudi sami preko spleta. Možnost spletnega vpisa je omogočena študentom Univerze v Mariboru (študenti z veljavnim statusom) to je Vpis z uporabo študentske identitete, ki ga opravite na COBISS+. Ob vpisu dobite člansko številko za knjižnico. To je vaše uporabniško ime za knjižnico in nastavite si geslo za servis Moja knjižnica, ki velja tudi za oddaljen dostop do e-virov Univerze v Mariboru na spletni strani UKM. Pri osebnem vpisu vam geslo dodelimo v knjižnici.

Naročanje in prevzem knjižničnega gradiva

Knjižnično gradivo rezervirate/naročite preko spletnega servisa COBISS+ Moj profil COBISS ali na E-naslov fzv.knjiznica@um.si.

Naročeno gradivo uporabniki osebno prevzamete v knjižnici v času uradnih ur.

Podaljševanje gradiva bo možno preko sistema COBISS+ storitev Moja knjižnica ali na e-naslov knjižnice ter na tel. štev.: 02/300 47 22.

Vračanje knjižničnega gradiva bo možno osebno v knjižnici in tudi preko klasične pošte na naslov fakultete/knjižnice. Oddaja gradiva v recepciji fakultete ni možna.

 

Prodaja učbenikov

Učbenike, katere izdaja fakulteta lahko kupite v Knjižnici fakultete v času uradnih ur za prodajo:

 • Ponedeljek in sreda: 11.30 – 13.30 ure
 • Četrtek: 12.00 – 15.00 ure
 • Petek: 13.00 – 17.00 ure

Naše učbenike prodaja tudi Mladinska knjiga – Mestna knjigarna, Ulica 10. oktobra 4, Maribor

ter poslovalnice MK v Ljubljani, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici.

Elektronska pošta in tel. številke knjižnice

Knjižnica UM FZV: fzv.knjiznica@um.si

Telefonska številke: izposoja: 02/300 47 22. Vodja knjižnice: 02/300 47 40

Spletna stran fakultete/knjižnice

Na spletni strani fakultete v zavihku Knjižnica so objavljene vse informacije o dejavnostih in storitvah knjižnice, mesečne knjižne novosti  in  e-zloženka Knjižnica – osnovne informacije.

V Knjižnici je Obvezna je uporaba zaščitne maske in upoštevanje varne razdalje (minimalno 1,5m) do drugih ter obvezno razkuževanje rok.

Ob vstopu na fakulteto je potrebno spoštovati varnostne ukrepe v skladu z Smernicami za izvedbo izobraževalne dejavnosti na UM v študijskem letu 2020/2021, ki so pripravljene na podlagi smernic MIZŠ ter NIJZ.

Vabljeni k uporabi elektronskih virov na spletni strani UKM.

 

KNJIŽNICA UM FZV

V Mariboru, 25. 9. 2020

 

 

Napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM       

29.6.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


4.6.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


18.5.2020

Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih UM FZV


18.5.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


24.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

8.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

1.4.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

25.3.2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


 

13. 3. 2020

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa


12. 3. 2020


OBVESTILO ZAPOSLENIM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu bodo študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se bodo lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.

PRILOGA:

Navodila_za_pripravo_predavanja_na_daljavo.pdf

12. 3. 2020


OBVESTILO ŠTUDENTOM:

Univerza v Mariboru bo zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ker vse kontaktne ure niso primerne za izvajanje na daljavo, boste v petek 13. 3. 2020 obveščeni o tem, katere kontaktne ure se bodo izvajale na daljavo in katere se do nadaljnjega ne izvajajo in se bodo nadomeščale.

Predavanja na daljavo se bodo izvajala izključno z uporabo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo smo pripravili poseben portal z navodili (na povezavi https://predavanjaonline.um.si). Na portalu so dostopna navodila tako za izvajalce, kot za študente, vsebine pa se dnevno osvežujejo. Omogoča pomoč v živo preko spleta (MS Teams), oziroma vsebuje kontaktne podatke oseb, ki vam v tem obdobju lahko pomagajo.

V pomoč vam pošiljamo kratka navodila v PDF obliki, ki so bolj primerna za tisk ali za primere, ko niste povezani na splet.

Moodle (estudij.um.si) ostaja kot osnovni sistem za posredovanje študijskega gradiva. Na Moodlu boste študenti prevzeli tudi ustrezne kode predmeta, s katerimi se boste lahko pridružili predavanju na daljavo.

Vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru si prizadevamo, da bi lahko kljub potrebnim ukrepom zaradi širjenja virusa pedagoški proces izvajali čim bolj nemoteno.​

PRILOGA:

Navodila_za_udelezbo_na_predavanju_na_daljavo.pdf

 

​12. 3. 2020

 V skladu z dopolnjenimi navodili za ravnanje v času koronavirusa vam posredujemo povezavo do spletnega portala z navodili in nasveti za izvedbo predavanj na daljavo z uporabo programa MS Teams (ker je namenjen zaposlenim, je za dostop potrebna prijava z digitalno identiteto).

​Navodila je pripravil Center za podporo poučevanju UM in se bodo v prihodnje glede na potrebe in pripombe sproti posodabljala. Na portalu so povezave do podpore »v živo« ali preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo programa MS Teams. Na to temo bomo pripravili tudi namenska izobraževanja (najverjetneje na daljavo).

12.3.2020

Uradne in pogovorne ure na UM FZV


10. 3. 2020


Objavljamo dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa:

 
 

​10. 3. 2020


V luči širjenja novega koronavirusa vas na Univerzi v Mariboru tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V današnjem dnevu boste prejeli dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je prepovedano zbiranje na prireditvah, na katerih je v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi, tako da predlagamo odpoved vseh zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se zaposlenim odsvetuje vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM bo tudi naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja. Ob upoštevanju smernic MIZŠ ter iz njih izvedenih sorazmernih zdravstveno-varnostnih ukrepov, se na Univerzi v Mariboru izvajanje pedagoškega procesa do prejema drugačnih navodil izvaja nemoteno in v skladu z letno najavo pedagoškega procesa. 

Na Univerzi v Mariboru pripravljamo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo ter Vas bomo o tem takoj obvestili. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti.

Še posebej vas za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosimo, da zelo skrbno izvajate vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicah UM.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Ker zastavljate vprašanja, kaj storiti, če ste bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, vas še posebej obveščamo, da v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočamo, da v tem primeru pokličete osebnega zdravnika in se ravnate po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držite vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljate morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če zbolite z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in ste se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali ste bili v stiku z bolnikom, se takoj po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti morate obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral, kot vam jo je predpisalo zdravstveno osebje.​

26. 2. 2020


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 

 
Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) se želi
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.
Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
 
Priloga:

 

 

Dodatne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2​:

 

 CBC News: The facts on coronavirus (objavljeno na Kvarkadabra; v angleškem jeziku)

predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana

- odprto predavanje Londonske šole za higieno in tropske bolezni: Coronavirus (COVID-19) Outbreak​ (Prof Gabriel Leung, Dean of Medicine, University of Hong Kong)- 27. februar 2020, (12:45-13:45 BST). ​