Center za mednarodno dejavnost

 

Splošne informacije

Predstojnica

 

T:
E:

Fakulteta za zdravstvene vede je s številnimi pogodbami v okviru mednarodnih projektov in raziskovalnega udejstvovanja vključena v mednarodne oblike sodelovanja.

Prav tako si prizadevamo za nadaljnjo širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski visokošolskih učiteljev in študentov na ustanovah, s katerimi sodelujemo.

Fakulteta za zdravstvene vede ima sklenjene bilateralne sporazume in sporazume o sodelovanju z mednarodno priznanimi institucijami iz celega sveta.