Biofizika, biokemija, izpitni rok 14.06.2021

Datum objave: 
11.06.2021

Izpit bo potekal ob 13.15 uri na UM FZV, v računalniški učilnici 408.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti v prostorih UM FZV ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred fakulteto, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.