Barbara Kegl

Viš. predav. mag. Barbara Kegl univ. dipl. org.


Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 24
Telefon: +386 2 30 04 758
Elektronska pošta: barbara.kegl@um.si
Pogovorne ure: Torek: 10:30 - 12:30 oz. po predhodnem dogovoru po e-pošti
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Komisija za založniško dejavnost
Nosilec predmeta:
  • Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
  • Zdravstvena nega v dispanzerskem varstvu, na domu in lokalni skupnosti