Barbara Donik

Viš. predav. mag. Barbara Donik univ. dipl. org.


Delovno mesto:VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
Pisarna: 21
Telefon: +386 2 30 04 750
Elektronska pošta: barbara.donik@um.si
Pogovorne ure: Sreda: 10:00 - 12:00 ob predhodni najavi po e-pošti
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Senat
  • Komisija za tutorstvo
Nosilec predmeta:
  • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
  • Zdravstvena nega v intenzivni enoti