Anton Koželj

Viš. predav. mag. Anton Koželj univ. dipl. org.


Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 207
Telefon: +386 2 30 04 757
Elektronska pošta: anton.kozelj@um.si
Pogovorne ure: Četrtek: 12:00 - 14:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za tutorstvo
Nosilec predmeta:
  • Nujna medicinska pomoč
  • Zdravstvena nega na internističnem področju
  • Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih - izbirni predmet