Alenka Marsel

Alenka Marsel ekon.


Delovno mesto:Vodja referata za študentske zadeve
Pisarna: 9
Telefon: +386 2 30 04 715
Elektronska pošta: alenka.marsel@um.si
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Referat za študentske zadeve, T: +386 2 30 04 716, E: fzv.referat@um.si
Opombe: Telefonska številka je namenjena samo za zaposlene in sodelujoče visokošolske učitelje na fakulteti. Študenti dobijo informacije le na telefonski številki +386 30 04 716.
Mandati:
  • Komisija za tutorstvo