13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo

Datum: 
17.03.2021

Dne 14. 5. 2021 je, tokrat v organizaciji Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede, potekala že tradicionalna 13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, pod sloganom »Znanje – ključ do celostne obravnave pacienta«.

Študentska konferenca študentom zdravstvene nege in zdravstvenih ved že 13. leto uspešno nudi priložnost za strokovno diskusijo o poklicih v zdravstvu, mednarodnem povezovanju in sodelovanju ter izmenjavo znanja. Študenti z izvedbo raziskav in vključevanjem v raziskovanje prispevajo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Raziskovanje predstavlja pomembno vez med prakso in izobraževanjem ter prispeva k prepoznavnemu družbenemu razvoju discipline zdravstvene nege in zdravstva.

Dogodka se je udeležilo veliko dodiplomskih in podiplomskih študentov zdravstvenih ved različnih študijskih programov ter tudi tujih študentov iz sosednjih držav. Študenti Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so odlično predstavili svoje prispevke in zastopali našo fakulteto.

Ob zaključku konference so organizatorji predali ključ organizatorju 14. študentske konference Alme Mater Europaea - ECM, ki bo gostila konferenco v maju prihodnjega leta.


NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

 

13. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo z naslovom

»Znanje - ključ do celostne obravnave pacienta«,

ki bo potekala 14. maja 2021 v organizaciji Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede.

 

Znanje je vrednota in temelj razvoja zdaj in v prihodnje. Z osrednjo temo konference se osredotoča na vseživljenjsko učenje, moč znanja kot tudi posledice neznanja v procesu celostne obravnave v zdravstvenem in socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti in humanosti. Raziskovanje na področju zdravstvenih ved je pomemben del izobraževalnega procesa in ključnega pomena za optimalno delo, nadaljnji napredek ter razvoj stoke kot znanstvene discipline.

 

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

 

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

 

POVEZAVE DO ŠTUDENTSKE KONFERENCE

 

Uvodni in zaključni del konference bo potekal na povezavi - Predavalnica 6: Pridružite se srečanju v aplikaciji Microsoft Teams.

Povezave do posameznih sekcij se nahajajo v programu.