11. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo

24.05.2019 - 08:00 do 15:00
UM FZV
Datum objave: 
13.12.2018

Konferenca

 Častna pokrovitelja dogodka

ZZMestna občina Maribor

 


Utrinki

 

 

Zbornik

 

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira

11. ŠTUDENTSKO KONFERENCO S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED Z MEDNARODNO UDELEŽBO,

dne 24. 5. 2019


Veseli nas, da Vas lahko povabimo k sodelovanju na že 11. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, ki bo potekala pod naslovom: »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«.

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

Vsaka fakulteta/visoka šola lahko sodeluje na študentski konferenci z desetimi aktivnimi prispevki. Ker odlično sodelujemo z uglednimi domačimi in tujimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in kliničnimi institucijami ter želimo, da študenti pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, smo k sodelovanju na študentsko konferenco povabili tudi tuje študente.

Ažurno vas bomo obveščali o dogajanju in terminskem planu poteka študentske konference. Prav tako bodo na spletni strani objavljena oblikovna in tehnična navodila avtorjem in soavtorjem prispevkov, ki bodo zbrani v e-zborniku. Prispevke bodo avtorji/soavtorji na študentski konferenci lahko predstavili s PowerPoint predstavitvijo, kakor tudi z letošnjo novostjo - predstavitvijo s posterjem.

Vljudno prosimo, da vsaka fakulteta/visoka šola imenuje enega visokošolskega učitelja/sodelavca, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in promotorja študentske konference na svoji ustanovi. Kontaktne podatke imenovane osebe posredujte do 15. 12. 2018 na elektronski naslov: ines.mlakar@um.si.

Zbornik prispevkov

Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference, vsaka fakulteta/visoka šola določi svoje kriterije izbora prispevkov in določi tudi recenzente, ki prispevke pregledajo in ocenijo. Vsi prispevki bodo vneseni v sistem COBISS.


Pomembni termini študentske konference

Datum Opravilo (posredovati na e-naslov: ines.mlakar@um.si.)
15. 12. 2018 Posredovati kontaktno osebo in logotipe fakultete/visoke šole v Wordovi in vektorski obliki za promocijo dogodka
10. 1. 2019 Partnerji prejmejo plakate za promocijo 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved
25. 1. 2019 Sporočiti imena študentov, naslove prispevkov, avtorje in soavtorje, ki bodo sodelovali s predstavitvijo prispevka/posterja
1. 4. 2019 Posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo
15. 4. 2019 Oddaja  dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za zbornik skupaj z imeni recenzentov in lektorjev
15. 5. 2019 Posredovati končne sezname udeležencev organizatorju

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

Vsem Vam in študentom želimo uspešno delo, izpolnitev osebnih in profesionalnih pričakovanj in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.

 

 


Počaščeni smo, da bosta udeležence 11. študentske konference pozdravila tudi dva mednarodno priznana strokovnjaka za zdravstveno nego Barbara Stilwell, PhD in Professor Emeritus Anthony C. Butterworth, ki bosta izvedla plenarno predavanje in študentom predstavila mednarodno kampanjo Nursing Now, s katero se prizadeva za izboljšanje zdravja na svetovni ravni tudi s tem, da se poveča spoštovanje poklica in izboljša status medicinskih sester po vsem svetu, z vplivanjem na oblikovalce politik in s podporo medicinskim sestram pri vodenju, učenju in izgradnji globalnega gibanja.

Barbara StilwellBarbara Stilwell, PhD, MS, BSocSc, RN, RHV, FRCN                   

Izvršna direktorica, Global Nursing Now Campaign 

Barbara Stilwell je od julija 2018 izvršna direktorica Global Nursing Now Campaign. Pred tem je bila direktorica Upravljanja s človeškimi viri pri IntraHealth International s sedežem v Chapel Hillu v ZDA. V zadnjih 25 letih je Barbara Stilwell delala na mednarodnem področju zdravstvenih delavcev, najprej pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) s sedežem v Ženevi in nato pri IntraHealth International. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji je Barbara Stilwell pomagala spremeniti pristop organizacij k izboljšanju učinkovitosti migracij zdravstvenih delavcev, bila je prisotna pri pogajanjih ministrov za zdravje vezano na strategije reševanja migracij zdravstvenih delavcev. Barbara Stilwell je pomagala državam po svetu pri obvladovanju sprememb in razvoju lastne zdravstvene delovne sile. V Združenem kraljestvu je Barbara Stilwell najbolj znana po uvajanju vloge medicinske sestre z naprednimi znanji (angl. Nurse practitioner).

http://www.nursingnow.org/

Professor Emeritus Charles Anthony ButterworthProfessor Emeritus Charles Anthony Butterworth, PhD, RN, CBE, FmedSci, FRCN, FRC (Psych), FRSADirektor, The Burdett Trust for Nursing                    

Tony Butterworth ima bogate izkušnje na področju raziskovanja v zdravstveni negi, predvsem na področju psihiatrične zdravstvene nege in je svetovno priznan profesor. Bil je dolgoletni dekan School of Nursing, Midwifery and Social Work, University of Manchester, kasneje pa tudi prorektor na University of Manchester. Bil je izvoljen za prvega predsednika Akademije za zdravstveno nego (Academy of Nursing, Midwifery and Health Visiting Research). Ustanovil je ustanovo EDTA (Education Development and Training), bil imenovan za neizvršnega direktorja The NHS Institute for Innovation and Improvement, direktorja Trent NHS Workforce Development Confederation ter direktorja Research Centre for Clinical and Academic Workforce Innovation, University of Lincoln. Počaščeni smo, da je Prof Dr Butterworth del akademske skupnosti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstveno nego, saj je so-nosilec učne enote Supervizija. 

 


Navodilo za pripravo prispevka in posterja

Rok za oddajo dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov ali izvlečkov (poster) je 15. april 2019. Prispevki in izvlečki posredovani do omenjenega datuma ter napisani skladno z navodili za pripravo bodo objavljeni v e-zborniku konference.

Prispevki naj bodo vsebinsko in tehnično urejeni po priloženih navodilih. Poleg prispevkov naj bodo navedeni lektor in recenzent prispevka. Recenzenti naj bodo iz vrst visokošolskih učiteljev. Prispevki in izvlečki (poster) morajo biti jezikovno pregledani s strani lektorja za slovenski jezik. Ob oddaji prispevkov navedite naziv, ime in priimek osebe, ki je opravila jezikovni pregled prispevkov.

Spodaj vam podajamo povezavo do ustreznih strukturnih navodil za pripravo izvlečka in prispevka.

 

Prispevek                                                

Dolžina prispevka je omejena na 8 strani.

 

PosterAvtor/ji, ki bodo na konferenci sodelovali s posterjem, pripravijo samo izvleček (in ne celotnega prispevka) po predloženih navodilih. V e-zborniku bo objavljen samo izvleček.                                                        

Dimenzija posterja je DIN AO (841 mm x 1189 mm), pokončna usmerjenost.

 

PPT predloga                                               

PPTPredloga  formata 4 : 3

PPTPredloga  formata 16 : 9

 


Partnerji v projektu

 FZZUNLJUNI PrimorskaUNI Novo mesto

AMEVZŠFZSV

ZSFSSLux veraUOP


Fotoaparat   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.

  

Dogodek so podprli:

                        

    Energetika Maribor  Krka

 

energodataMariborski vodovod   KIMI

 

LimaksKac & odvetnikiBiring IT