1. st. ZN, 2.l. IZR.– vpis v 2. letnik, 13.09.2019 - dvig urejene dokumentacije

Datum objave: 
24.09.2019

Izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so imeli 13.09.2019 vpis v 2. letnik, obveščamo, da lahko pri informatorju fakultete, proti podpisu in na podlagi osebnega dokumenta, dvignejo urejeno dokumentacijo o vpisu.

Vsak lahko dvigne samo svojo dokumentacijo, ob predložitvi osebnega dokumenta.