1. st. ZN, 1. letnik R + I, (vpisani v 1. krogu) - prevzem študentskih izkaznic

Datum objave: 
26.09.2019

Redne in izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. st. Zdravstvena nega (vpisane v 1. krogu) obveščamo, da lahko v torek, dne 01.10.2019 med 10:00 in 12:00 uro, pri informatorju fakultete, z osebnim dokumentom, prevzamejo študentske izkaznice (med "sladkim" druženjem s študenti).

Vsak lahko dvigne samo svojo študentsko izkaznico, ob predložitvi osebnega dokumenta.