Študentski projekti v okviru programa PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM

Datum: 
15.02.2019

   

Študentski projekti v okviru programa PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020

VABILO ŠTUDENTOM

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020« za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenem projektu. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 19.2.2019 do konca delovnega dne. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Študenti, ki v času trajanja projekta niso vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program (študenti, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, zaposleni študenti, študenti, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ter študenti, ki so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda) niso upravičeni do denarne spodbude, lahko pa prostovoljno sodelujejo v projektu.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projektov: 4 mesecev v obdobju od aprila do julija 2019. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro in največ 160 ur v času celotnega trajanja projekta.

V posamezno projektno skupino sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih v okviru razpisov »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« (štejejo vsa dosedanja odpiranja – velja za študijsko leto 2016/2017 in 2017/2018) in v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018«.

Vsebina projekta z naslovom: Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs)

Razvoj zdravstvenih in gospodarstvenih reform je prispeval k podaljšanju življenjske dobe prebivalstva. Na Evropski ravni je bilo v letu 2017 okoli 183 milijonov posameznikov starih preko 60 let; do leta 2050 bo živelo okoli 247 milijonov posameznikov starejših od 60 let (United Nations, 2017). S podaljševanjem življenjske dobe se veča možnost razvoja kronično nenalezljivih bolezni (KNB) pri posameznikih. Med najpogostejše KNB prištevamo srčno-žilne bolezni, rak, kronično obstruktivno pljučno bolezen in sladkorno bolezen. Te štiri  najpogostejše KNB predstavljajo 86 % vseh smrti v Evropi in v 77 % predstavljajo obremenitev posameznika z eno izmed naštetih bolezni (WHO, 2017). KNB spremljajo moteči simptomi, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika ter jo posledično znižujejo (Zimmermann, et al., 2014). Za kakovostno spoprijemanje s KNB ima pomembno vlogo na osebo osredotočena obravnava v kombinaciji z zgodnjim vključevanjem paliativne oskrbe. Paliativna oskrba si prizadeva ohraniti in krepiti kakovost življenja posameznika s KNB ter svojcev (Chuah, et al., 2017). Ovire pri izvajanju paliativne oskrbe največkrat predstavlja pomanjkljivo znanje s strani negovalnega tima, prepozno vključevanje in nezmožnost prilagoditve na zdravstveno stanje posameznika s KNB. Te ovire prav tako privedejo do slabše kakovosti življenja (Dionne-Odom, et al., 2015).

Cilji, ki jih želimo doseči s projektom so:

 • Ugotoviti, kakšno znanje ima negovalni tim o paliativni oskrbi v povezavi z njihovim duševnim blagostanjem ter kakšen stres predstavlja izvajanje paliativne oskrbe za zaposlene v socialno varstvenih zavodih (SVZ).
 • Razviti predlog smernic za izvajanje paliativne oskrbe posameznika s KNB v SVZ.
 • Promovirati kakovostno izvajanje paliativne oskrbe v SVZ.
 • Preučiti možnosti uporabe tehnologij navidezne resničnosti za namen izboljšanja duševnega blagostanja.

Iščemo sledeče študente:

 • 2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega;
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega;
 • 1 študenta študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega;
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika;
 • 1 študenta študijskega programa 1. stopnje Psihologija;
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Psihologija;
 • 1 študenta študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja.

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.