Študentski projekti v okviru programa - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. odpiranje

Datum: 
01.02.2019

 

   

Študentski projekti v okviru programa

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. odpiranje

 

 

Rok za prijavo na študentske projekte podaljša do 13.2.2019 do konca delovnega dne.

 

VABILO ŠTUDENTOM

 

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. odpiranje« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 5. 2. 2019 do konca delovnega dne. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Študenti, ki v času trajanja projekta niso vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program (študenti, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, zaposleni študenti, študenti, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ter študenti, ki so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda) niso upravičeni do denarne spodbude, lahko pa prostovoljno sodelujejo v projektu.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Trajanje projektov: 5 mesecev v obdobju od februarja do junija 2019. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro in največ 200 ur v času celotnega trajanja projekta.

V posamezno projektno skupino sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2016-2020.

 

Vsebina projekta z naslovom: Zdravstveno vzgojn pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK)

Raziskave kažejo, da je možno dolgoročne koristi na področju zobnega zdravstva zagotoviti le z ustreznim preventivnim delom že pri otrocih. V projektu ZOBEK želimo oblikovati protokol za pravilno in redno ustno higieno s pomočjo standardiziranih pripomočkov za ustno nego v povezavi s sodobno tehnologijo ter tako strateško pristopiti k preventivi in promociji ustnega zdravja. Zaposlenim v zobozdravstveni preventivi želimo ponuditi rešitev za lažje beleženje ustne higiene z igrifikacijo (tj. učenja z elementi igre) pri posameznem otroku in tako omogočiti kvalitetnejši nadzor nad ustnim zdravjem. V obliki zdravstveno vzgojnega dela bomo staršem in otrokom prikazali primeren odnos do ustnega zdravja ter tako predstavili delo diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika, ki aktivno sodelujejo pri preventivnih zobozdravstvenih pregledih.

 

Projekt bo izveden v sodelovanju z zasebno zobozdravstveno ordinacijo, ter bo potekal v več fazah, in sicer: najprej bo opravljen sistematični pregled in test mobilnih aplikacij, nato bodo študenti tehniških smeri sodelovali pri razvoju rešitve za beleženje ustne higiene z elementi igre pri posameznem otroku in tako omogočili kvalitetnejši nadzor nad ustnim zdravjem. Ob sodelovanju študentov zdravstvene nege in ostalih vključenih študentov, bo oblikovan protokol za pravilno in redno ustno higieno s pomočjo standardiziranih pripomočkov za ustno nego v povezavi s sodobno tehnologijo. Izvedena bo primerjalna študija, kjer bomo z različnimi zobozdravstvenimi kazalniki izmerili prednosti oz. slabosti uporabe sodobne tehnologije pri izvajanju ustne higiene.

 

Iščemo sledeče študente:

2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega

2 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.

 

Vsebina projekta z naslovom: Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA)

Kurkumin je naravni fenol iz kurkume (Curcuma longa), ki je prepoznan kot nutracevtik, saj so ugotovljeni številni zdravilni učinki na živalih in ljudeh. Njegove zdravilne učinke potrjujejo številne študije, med katerimi so nekatere tudi že klinične.  Njegova pomanjkljivost pa je ta, da ima izjemno slabo biološko razpoložljivost. To pomeni, da se slabo absorbira iz črevesja, hkrati pa se tudi hitro metabolizira. Zaradi tega je že dalj časa prisotna ideja o izdelavi takih formulacij kurkumina, ki bi imele povišano biološko razpoložljivost. V letu 2018 smo s podjetjem Vitiva d.d. že sodelovali v okviru PKP 2017-2020 s projektom z naslovom »Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo«. Cilj preteklega projekta je bil podjetju Vitiva d.d. podati uporabne informacije za lažjo in učinkovitejšo izdelavo nove formulacije kurkumina iz naravnih sestavin z višjo biološko razpoložljivostjo. V tokratnem projektu bomo podjetju nudili podporo pri analizi in testiranju kurkuminskih formulacij. Proučevali bomo metode sproščanja kurkumina iz formulacije in metode analize kurkumina v bioloških vzorcih z analitičnimi eksperimentalnimi metodami. Proučili bomo tudi možnosti meritev metabolitov arahidonske kisline, na katero ima kurkumin vpliv. Vzporedno bomo razvijali model za simulacijo bioloških učinkov kurkumina in proučili možnost testiranja učinkovitosti kurkuminskih formulacij na fiziološki ravni.

 

Iščemo sledeče študente:

3 študente študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Kemija

2 študenta študijskega programa 2. stopnje Kemija

1 študenta študijskega programa 1. stopnje Fizika

1 študenta študijskega programa 2. stopnje Fizika

 

Prijavite se lahko tudi študenti drugih študijskih programov, saj v primeru, da ni dovolj prijav iz navedenih programov, lahko vključimo tudi študente, ki prihajajo z drugih študijskih programov.