Študentske izkaznice (vpisani v drugem roku in podiplomci) - prevzem

Datum objave: 
17.10.2019

Redne in izredne študente 1. letnikov UM FZV obveščamo, da smo prejeli novo pošiljko študentskih izkaznic. Prevzem je možen pri informatorki fakultete, z osebnim dokumentom.