Športnikom prijazno izobraževanje

Datum: 
01.04.2019

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Informacije o certifikatu so objavljene na spletni strani OKS-ZŠZ.

Športnikom prijazno izobraževanje logo