Čestitke ob izvolitvi v habilitacijski naziv

Datum: 
26.02.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je Senat Univerze v Mariboru izvolil dr. Miljenka Križmarića v habilitacijski naziv redni profesor za predmetno področje zdravstvo.

Prof. dr. Miljenku Križmariću čestitamo in mu želimo veliko uspešnega znanstvenoraziskovalnega udejstvovanja.

 

Dekanica

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar