Čestitke ob izvolitvi v habilitacijski naziv

Datum: 
13.03.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na svoji 28. redni seji, dne 8. 3. 2019 izvolil dr. Jadranko Stričević v habilitacijski naziv izredna profesorica s področja zdravstvo.

Izr. prof. dr. Jadranki Stričević čestitamo in ji želimo veliko uspešnega znanstvenoraziskovalnega udejstvovanja.

Dekanica

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar