Čestitke ob izvolitvi v habilitacijski naziv

Datum: 
27.02.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je Senat Univerze v Mariboru Fakultete za naravoslovje in matematiko na svoji 3. redni seji, dne 5. 2. 2019 izvolil dr. Urško Rozman v habilitacijski naziv docentka za predmetno področje »biologija«.

Doc. dr. Urški Rozman čestitamo in ji želimo veliko uspešnega znanstvenoraziskovalnega udejstvovanja.

Dekanica
prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar