Vizija, poslanstvo, temeljne vrednote

Sodelovanje v smeri ustvarjanja strokovnih podlag, smernic, informacij in orodij, ki jih zaposleni, študenti in drugi zainteresirani potrebujejo za učinkovito mednarodno projektno udejstvovanje.

Center za mednarodno dejavnost si bo prizadeval k doseganju vizije s sodelovanjem strokovnega kadra Fakultete za zdravstvene vede in tujimi partnerji v okviru mednarodnega projektnega dela za preučitev in raziskovanje različnih zdravstvenih stanj, zaznavo, prepoznavo in raziskovanje zdravstvenih problemov, izvajanjem raziskovanja za oblikovanje ustreznih preventivnih ukrepov, razvojem in zagovarjanjem zdrave javno zdravstvene politike, implementacijo preventivnih strategij v zdravstvu, promocijo in spodbujanjem zdravega in varnega okolja, ter zagotavljanjem ustreznega strokovnega vodenja, izobraževanja in usposabljanja na področju mednarodnega projektnega dela.

Zgoraj navedena vizija predstavlja temelj poslanstva Centra za mednarodno dejavnost. Vsaka navedena komponenta zavezuje Center za mednarodno dejavnost k izvajanju dejavnosti v smereh, ki bodo prispevale k splošni prosperiteti Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Koraki, ki so potrebni za doseganje tega poslanstva prav tako temeljijo na znanstveni odličnosti, ki zahteva odlično usposobljene strokovne kadre, katere odraža visok standard kakovosti in etične prakse.

Temeljne vrednote

Temeljne vrednote Centra za mednarodno dejavnost so:

  • Odgovornost
  • Spoštovanje
  • Integriteta

Odgovornost – Kot člani znanstvenega in strokovnega tima bomo delovali odgovorno v smeri razvijanja in iskanja novih mednarodnih priložnosti, kakor tudi razvijanja znanja iz področja zdravstvenih ved. Prav tako bomo zagotavljali, da bodo naše raziskave in storitve temeljile na trdnih znanstvenih podlagah, ki bodo izpolnjevale realne potrebe javnega zdravstva s čimer želimo prispevali k povečevanju javnega zdravja ljudi.  

Spoštovanje – Spoštovali in razumeli bomo raziskovalno neodvisnost sodelavcev znotraj Fakultete za zdravstvene vede UM, kakor tudi širše, vse posameznike in njihove prispevke bomo obravnavali z dostojanstvom, prav tako pa bomo vrednotili posameznikove, kakor tudi kulturne razlike. Zavzemali se bomo za pridobivanje in sodelovanje interdisciplinarne delovne sile na vseh ravneh institucije.

Integriteta -  Pošteni in etični bomo v vsem kar bomo izvajali v Centru za mednarodno dejavnost. Izvedli bomo tisto za kar in k čemur se bomo zavezali. Zavzemali se bomo za znanstveno integriteto in strokovno odličnost.

 

Pripravila: Dr., DHSc. (Republika Finska) Helena Blažun Vošner
Predstojnica
Center za mednarodno dejavnost
Fakulteta za zdravstvene vede
Univerza v Mariboru