Študentski projekti

   

 

»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018«

 

VABILO ŠTUDENTOM

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenih projektih. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na posamezni projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete TUKAJ do vključno 12.02.2018 do 09.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, ne smejo opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne smejo biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.

PRIJAVNICA

Trajanje projektov: 4 mesece v obdobju od februarja do julija 2018. Plačilo za študenta je 9 EUR/uro, največ 40 ur/mesec, torej največ 360 EUR/mesec.

 

Rok za prijavo je podaljšan so srede 14.2.2018 do konca dneva.


Vsebina projekta z naslovom: Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije (CPR-ambasadorji)

Pogosto na javnih mestih zasledimo prikaz postopkov kardiopulmonalne reanimacije (CPR). Namen takih delavnic je naučiti laično populacijo, kako se naj odzove pri kritičnem dogodku, ko žrtev utrpi zastoj srca. Ne pri nas, ne v svetu niso vzpostavljeni sistemi, kjer bi se tako učenje sistematično nadzorovalo, planiralo in kjer bi imeli informacije, koliko ljudi je opravilo tečaj in kdaj ponoviti oziroma osvežiti to znanje.

Deklaracija Evropskega parlamenta poziva članice k reševanju problema visoke smrtnosti zaradi nenadnega zastoja srca. V Evropi vsako leto doživi zastoj srca zunaj bolnišnice približno 400.000 ljudi, preživi jih manj kot 10%. Preživetje številnih na videz zdravih žrtev je odvisno od kardiopulmonalnega oživljanja, ki ga opravijo mimoidoči. Deklaracija predlaga vzpostavitev sistematičnega zbiranja podatkov za povratne informacije.

Tovrstnih sistemov, ki bi ponujali sistematični pristop z zaprto zanko ni v svetu in je problem aktualen, saj idejna zasnova ponuja rešitev, ki ga zahteva deklaracija. Rešitev bi bila v izdelava programskega okolja, ki bi omogočalo nadzor nad usposabljanjem. Osnovnošolci bi postali CPR ambasadorji in znanje oživljanja prenašali do populacije. V računalniški program bi vnašali informacije o izvedenih izobraževanjih. Osnovnošolce bi pa usposobilo zdravstveno osebje.

Projektne aktivnosti bomo izvajali v lokalnih/regionalnih osnovnih šolah in regionalnem zdravstvenem domu. V osnovnih šolah bomo preverili na kak način se lotiti tega podajanja znanja reanimacije laikom (znotraj aktivnosti šolskega procesa ali z dodatnimi programi). Iz šolskega okolja pričakujemo povratne informacije, ki bodo služile za izdelavo programskega okolja. Raziskali bomo kaj učenci pričakujejo kot nagrado za njihovo delo. Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obliki delavnic z vključevanjem medicinskih simulatorjev in šolskih defibrilatorjev namenjenih treningu.

Iščemo sledeče študente:

 • 2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • 2 študenta enovitega študijskega programa 2. stopnje Splošna medicina
 • 2 študenta študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije

Mentorji:

 • Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić,

 • Asist. dr. Denis ŠPELIČ,
 • Doc. dr. Andraž STOŽER.

Vsebina projekta z naslovom: Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov (AntiStres)

Stres je najpogostejši povzročitelj različnih fizioloških boleznih današnjega časa. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je stres ena večjih zdravju škodljivih nevarnosti 21. stoletja. Poznamo različne načine soočanja s stresom, vendar strokovnjaki različnih področij že vrsto let ugotavljajo, da so tehnike sproščanja eden izmed najbolj učinkovitih načinov. Redno sproščanje tako zmanjšuje tesnobnost/anksioznost, zmanjšuje mišične napetosti, zvišuje energetski nivo in produktivnost, zvišuje koncentracijo in spomin, prinaša boljše spanje, lajša bolečine, preprečuje in zmanjšuje bolezni kot so hipertenzija, migrena, glavobol, astma, razdražljiv prebavni sistem itd.

Na začetku se bodo študenti najprej teoretično in nato še praktično seznanili s teorijo stresa in tehnikami sproščanja. Nato bodo vključili širšo populacijo študentov (udeleženci raziskave), ki bodo pričeli s praktičnim izpopolnjevanjem v eni izmed zdravstvenih organizacij. Med praktičnim izpopolnjevanjem bodo izvajali tehnike sproščanja - doma, vsak po svojem urniku. Z vključitvijo v praktično delo bomo dvignili raven stresa, ustvarili realno delovno okolje in na tak način zagotovili večjo reprezentativnost rezultatov. Ob koncu projekta bodo ob pomoči pripravili preventivno zloženko oz. knjižico z osnovnimi informacijami, kako se sprostiti in zakaj. Tako bodo lahko tudi drugi študentje, strokovni delavci in prebivalci v lokalnem okolju prišli do pomembnih informacij o zaščiti mentalnega in fiziološkega zdravja.

Iščemo sledeče študente:

 • 2 študenta študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika
 • 1 študenta študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu
 • 1 študenta študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja
 • 1 študenta študijskega programa 1. stopnje Psihologija

Mentorji:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Tekoči projekti