Študentski projekti

   

 

Študentski projekti v okviru programa
PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017

 

VABILO ŠTUDENTOM

Študentski projekti v okviru prijave na

JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017 – 2. KROG

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenem projektu. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 15.02.2017 do 12.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu UM FZV; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo obvestili.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).

Opis projekta:

Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2 (MODEST2)

V okviru projekta MODEST2 bomo razvili napovedni model za oceno tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (SB2), eden izmed ciljev projekta pa je tudi ocena stanja na področju hospitalizacij bolnikov s SB2 ter analiza porabe zdravil na tem področju v Sloveniji.  Z uporabo že zbranih podatkov bomo tako izdelali spletno središče, kjer bodo na voljo podatki, ki bodo omogočali celostni pogled na problematiko SB2 v Sloveniji. Projekt bo potekal v sodelovanju s podjetjem Nova Vizija d.d.

Študentje boste sodelovali pri planiranju, oblikovanju, implementaciji in testiranju napovednega modela, analizi podatkov o porabi zdravil in o hospitalizacijah sladkornih bolnikov ter pri izdelavi spletnega središča.

K sodelovanju vabimo študenta/študentko sledečih smeri: 1x Zdravstvena nega (VS)


Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017« iščemo študente/študentke za sodelovanje na pridobljenem projektu. Vljudno vas vabimo, da se prijavite, v kolikor vas sodelovanje pri projektu zanima. Prijava na projekt je mogoča preko prijavnice, ki jo najdete tukaj do vključno 07.02.2017 do 12.00 ure. Prijavnico lahko pošljete na naslov Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; oddate v tajništvu fakultete; ali pošljete skenirano na elektronski naslov: maja.stiglic@um.si.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Glede na število prijavljenih bo izveden izbirni postopek, o čemer vas bomo sproti obveščali.


Tekoči projekti

Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2

(MODEST2)

V okviru projekta MODEST2 bomo izdelali napovedni model za oceno tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (SB2), pri čemer bomo uporabili podatke, zbrane v referenčnih ambulantah. Eden izmed ciljev projekta bo tudi ocena stanja na področju hospitalizacij bolnikov s SB2 ter analiza uporabe zdravil na tem področju v Sloveniji.  Z uporabo že zbranih podatkov bomo tako izdelali spletno središče, kjer bodo na voljo podatki, ki bodo omogočali celostni pogled na problematiko SB2 v Sloveniji. Projekt bo potekal v sodelovanju s podjetjem Nova Vizija d.d.

Študentje boste sodelovali pri planiranju, oblikovanju, implementaciji in testiranju napovednega modela, analizi podatkov o uporabi zdravil in o hospitalizacijah sladkornih bolnikov ter pri izdelavi spletnega središča. S svojim znanjem in izkušnjami boste lahko bistveno pripomogli k izboljšanju kakovosti.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«