Publikacije

V centru za mednarodno dejavnost UM FZV skrbimo za sprotno ažuriranje spletnih strani centra z namenom čim boljše osveščenosti študentov, zaposlenih in ostalih zainteresiranih o delovanju centra. Iz tega razloga intenzivno pripravljamo brošuro centra, ki bo spodbujala zainteresirane k izvedbi mednarodnih mobilnosti.

Prav tako vsi, ki sodelujejo s Centrom za mednarodno dejavnost UM FZV objavljajo svoje znanstvene prispevke v revijah s faktorjem vpliva kot npr. Computers in human behavior (JCR=2,293) ipd.

Povzetek Dneva odprtih vrat Centra za mednarodno dejavnost UM FZV