Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, 11.02.2019 - seznam prijavljenih

Datum objave: 
07.02.2019

Izpit bo potekal ob 14.00 uri v predavalnici 1.

Prijave: (ID študenta)
1002186099   
1002069211   
1002183537   
1000797678