Informacije o vpisu

Vpisi v študijsko leto 2017/2018

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

 

  Navodila za e-vpis                    E - vpis bo možen od vključno 18.08.2017.

  Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM

  Izjava plačnika o plačilu stroškov študija

  Izjava poroka o prevzemu dolga

  Pooblastilo za vpis

 

Pogodbe o izobraževanju

 

Visokošolski strokovni študijski programa 1. stopnje Zdravstvena nega

 

Podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu

 

Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega

Smer Urgentna stanja v zdravstvu

Smer Zdravstvena nega