Informacije o vpisu

Vpisi v študijsko leto 2018/2019

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. IN 3. STOPNJE - OBVESTILO O VPISU V VIŠJE LETNIKE

 

Podaja prošenj na KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV:

 

  Navodila za e-vpis                    E - vpis bo možen od vključno 20.08.2018.

  Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM

 

  Pooblastilo za vpis

 

Pogodbe o izobraževanju

 

UM FZV s študentom, ki plačuje šolnino, sklene POGODBO O IZOBRAŽEVANJU. V primeru plačila šolnine na obroke je sestavni del pogodbe tudi IZJAVA POROKA, kateri mora imeti redne mesečne prihodke iz naslova delovnega razmerja oziroma iz drugih virov in ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  Izjavo poroka prinese študent, skupaj s tremi (3) podpisanimi izvodi pogodbe na vpis. Brez Izjave poroka, ki mora biti obvezno overjena pri notarju ali Upravni enoti, vpis ni možen.  

 

  Izjava poroka

  Izjava plačnika o plačilu stroškov študija (v primeru da je plačnik šolnine pravna oseba)

 

Dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

 

Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega

 

Smer Urgentna stanja v zdravstvu

 

Smer Zdravstvena nega