Dogodki

 

 
09.10.2018 - 13:00 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave:
05.10.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 9. 10. 2018 ob 13.00 uri v Predavalnici 1 UM FZV, kjer bodo predstavljeni rezultati šestih študentskih projektov v okviru programov »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«, »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« in »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020«:

 

  • Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT)
  • Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF)
  • Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA)
  • Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA)
  • Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres
  • Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije

Utrinki


Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije - programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

 
19.10.2018 - 12:00 do 15:00
Sejna soba 124
Datum objave:
03.10.2018

Na učni delavnici bodo udeleženci spoznali nov priročnik NANDA International - NEGOVALNE DIAGNOZE: definicije in klasifikacija 2015-2017.

Na primerih bodo spoznali ustrezno uporabo priročnika v zdravstveni negi. Delavnica je praktično usmerjena.

PREDSTAVITEV IN UPORABA PRIROČNIKA NEGOVALNE DIAGOZE, DEFINICIJE IN KLASIFIKACIJA.

 

Program izobraževanja:

12.00 – 12.10 Pozdrav udeležencev
12.10 – 12.30 Predstavitev priročnika
12.35 – 14.30 Delo v skupinah – študija primera
14.30 – 15.00 Predstavitev dela v skupinah, evalvacija

Vljudno prosimo, da se prijavite preko elektronske prijavnice, najkasneje do 15.10.2018. Število prijav je omejeno na 15.

 
08.10.2018 - 09:00 do 09:00
UM FZV
Datum objave:
01.10.2018

 
22.10.2018 - 09:00 do 13:00
Sejna soba 124
Datum objave:
26.09.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede bo v sodelovanju z Waterford Institute of Technology iz Irske 22. oktobra 2018 organizirala učno delavnico za zaposlene na področju onkološke zdravstvene nege.

Izobraževanja bo na podlagi na dokazih utemeljene zdravstvene nege omogočilo direkten prenos znanja v obravnavo pacientov v praksi.

Učno delavnico z naslovom »Oncology Care« bosta izvedli priznani strokovnjakinji, Dr Suzanne Denieffe in doc. dr. Margaret Denny, tako bo delavnica v celoti potekala v angleškem jeziku. Kotizacija enodnevne delavnica znaša 100,00 EUR z DDV. Zaradi omejenega števila mest je rok za prijavo udeležencev na spletni strani fakultete najkasneje do 8. oktobra 2018.

Workshop on Oncology Care

Faculty of Health Sciences, University of Maribor

22nd October 2018

Facilitators:          

 

Prospective/Relevant attendees:

Dr Suzanne Denieffe & Dr Margaret Denny          

 

Academic /Clinical Staff

Schedule: Monday 22nd  October 2018

Theme

Time

Agenda

Outcome

Oncology

Care and Research

9:00 to 10:00

Current Issues in Oncology Treatment and Care

Problems faced by cancer survivors-‘Nothing for us without us’

 Discuss  the ‘state of the art’ care in oncology

10:00 to 11:00

Methods in clinical cancer research methodology and cancer survivors- Case Studies

Analyse methodological approaches in oncology research through case studies

 

11:00-11:30

Break

 

11:30-13:00

Methods in clinical cancer research methodology and cancer survivors- Case Studies and Analysis

 

Critically discuss and define specific methodological approaches

In oncology research that could be used to submit a research bid


Dr  Suzanne  Denieffe

Od aprila 2018 je dekanica School of Humanities, Waterford Institute of Tecnology, Irska. Pred tem je bila od leta 2014 predstojnica Department of Nursing and Health Care. Doktorat je pridobila na prestižni Royal College of Surgeons in Ireland. Od leta 2002 je zaposlena na WIT-u, kjer je članica številnih komisij, pododborov in akademskega zbora. Na nacionalni ravni je predstavnica visokošolskih ustanov v naslednjih odborih: Steering and Working Group for the Development of an Curriculum to support the HSE Making Every Contact Count- Chronic Disease Prevention and Health Behaviour Change/Self Management Support in Recovery College South East.

 


Doc. dr. Margaret Denny

Doc. dr. Margaret Denny je iz uporabne psihologije doktorirala na Cork University. Njena raziskava je privedla do teoretičnega in praktičnega napredka pri uporabi različnih pristopov poučevanja in vključevanja umetne inteligence v izobraževanju na tretji stopnji. Margaret Denny je v svoji dolgoletni karieri predavala na Waterford Institute of Technology. Zaradi svojega uspešnega sodelovanja z zaposlenimi naše fakultete in posledično doprinosa k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti je prejela naziv »Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru«.

 

 

 

 

 
24.09.2018 - 11:00 do 12:30
Sejna soba 124
Datum objave:
24.09.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v ponedeljek, 24.9.2018 ob 11:00 uri v Sejni sobi na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Prof Dr Margaret Jean Watson

»Discussion about Watson’s Nursing Theory and the Concept of Watson’s Carative Factors – support to nursing research, education and practice«

 

 

Vljudno vabljeni!


 V nizu dogodkov, s katerimi obeležujemo 25 let delovanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bomo na naši fakulteti ponovno gostili Dr Jean Watson, Distinguished Professor & Dean Emerita Univerze iz Kolorada, ZDA. V času svojega obiska bo izvedla predavanja in konzultacije za zaposlene in študente na Fakulteti za zdravstvene vede.

Dr Jean Watson je teoretičarka, avtorica, profesorica, raziskovalka in poznavalka znanosti zdravstvene nege, ki življenje in kariero posveča fenomenu skrbi za človeka, subjektivnim občutkom, čustvom in izkušnjam. Njena znanost skrbi vključuje človeško in človekoljubno znanost, ki je usmerjena v človeške procese, fenomene in izkušnje. S svojim delom je postavila temelje za poklic in profesijo ZN.

Kot gostujoča profesorica je predavala v številnih državah, kot so Velika Britanija, Japonska, Kanada, Izrael, Avstralija, Tajvan in druge. Ustanovila je Center za humano skrb v Koloradu. Je tudi članica Ameriške akademije za zdravstveno nego (ang. American Academy of Nursing, AAN) ter bivša predsednica Nacionalne lige za zdravstveno nego (ang. National League for Nursing).

Leta 2012 se je upokojila kot zaslužna profesorica (ang. Distinguished Professor Emerita) in zaslužna dekanica (ang. Dean Emerita). Prejela je 10 častnih doktoratov, od tega 7 mednarodnih. Je tudi dobitnica številnih drugih priznanj in nagrad, med drugim je prejela tudi Fullbright Research Award na Švedskem. Leta 2013 je bila odlikovana z najvišjim priznanjem časti AAN in bila počaščena kot »Living legend«.

Trenutno živi v mestu Boulder v Koloradu in aktivno deluje v okviru neprofitne fundacije Watson Caring Science Institute, katerega je tudi ustanoviteljica in direktorica. Fundacija skrbi za napredek in razvoj filozofije, prakse in teorije skrbi za človeka.

Dr. Jean Watson je avtorica in soavtorica več kot 20 knjig in številnih drugih del, ki vodijo izobraževanje, raziskovanje in prakso medicinskih sester po vsem svetu. Ni medicinske sestre, ki ne pozna njene filozofije in teorije skrbi za človeka ter umetnosti in znanosti skrbi v ZN. Vendar pa se moramo zavedati, da je sprejetje koncepta skrbi in nudenje skrbstvene zdravstvene nege osrednja in temeljna naloga nas samih.

Dne 24.09.2018 bo ob 10:00 uri v sejni sobi za doktorske študente in zaposlene UM FZV izvedla predavanje z naslovom “Caring Science  & Theory - Disciplinary structure of Nursing”. Sledilo bo Raziskovalno popoldne z naslovom »Discussion about Watson’s Nursing Theory and the Concept of Watson’s Carative Factors – support to nursing research, education and practice«.

Prihod ugledne mednarodne profesorice je za fakulteto in zdravstveno nego v Sloveniji v veliko priznanje in čast.

 

 
24.09.2018 do 28.09.2018
UM FZV in UM
Datum objave:
18.09.2018

Vabilo bruckam in brucem na Uvajalni teden Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019​

 

Draga brucka, dragi bruc!

 

Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru.​

 

Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in še koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, saj vam ni vseeno, kako boste vstopili v akademski svet, če vas zanima, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici, potem je uvajalni teden za bruce in brucke kot nalašč za vas.  

 

Kdaj?

 

Od ponedeljka, 24. 9. 2018 do petka, 28. 9. 2018.

 

Kje?

 

Na različnih lokacijah Univerze v Mariboru, ki jih najdete v programu.

 

PROGRAM AKTIVNOSTI NA UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

 

petek, dne 28.09.2018,  predavalnica štev. 2., 1. nadstropje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

 

Ura Vsebina
10.00-10.30 Predavanje z naslovom »Varnost pri delu«

(viš. predav. mag. Vida Gönc, izr. prof. dr. Sabina Fijan)

10.30-11.00 Raziskovalno delo in mednarodna dejavnost študentov

(Izr. prof. dr. Gregor Štiglic)

11.00-11.30 Predstavitev knjižnice FZV UM

(vodja knjižnice UM FZV, Nevenka Balun)

11.30-12.00 Predstavitev Študentskega sveta UM FZV

(prodekanica za študentska vprašanja UM FZV, Patricija Lunežnik s študenti)

12.00 – 13.00 Predstavitev prostovoljne dejavnosti UM FZV

(doc. dr. Mateja Lorber s študenti prostovoljci)

Predstavitev Tutorskega sistema UM FZV

(Viš. predav. mag. Barbara Donik s študenti tutorji)

 

 

Čemu?

 

Za čim hitrejši in uspešnejši začetek študija z radovednim, ustvarjalnim in inovativnim spoznavanjem vsega novega - seveda s končnim ciljem, da uspešno zaključite študij in suvereno vstopite na trg dela.

 

Obvezno?

 

Zelo priporočljivo, zato pridite.

 

Dobrodošli!

 

 

 

Uvajalni teden 2018_19.png

  •  
  • 1 of 19