Dogodki

 

 
11.09.2018 - 11:30 do 13:00
Sejna soba 124
Datum objave:
12.07.2018

Vabilo na učno delavnico za izvajalce kliničnih vaj v simuliranem kliničnem okolju z naslovom:

PREDSTAVITEV KRATKO IN DOLGOELASTIČNEGA KOMPRESIJSKEGA POVIJANJA SPODNJIH OKONČIN

 ki jo bomo izvedli v torek, 11.9.2018 v sejni sobi UM FZV.

Ga. Lea Mikl, dipl.med.s. iz Tosame bo teoretično in praktično predstavila kratko in dolgo elastično kompresijsko povijanje. Vsak udeleženec bo imel priložnost samostojne praktične vaje pod nadzorom.

Program izobraževanja:  
11.30 – 12.00 Predstavitev kratko elastičnega in dolgo elastičnega kompresijskega povijanja (ppt)
12.00 – 13.00  

13.00

Praktične vaje, vprašanja  

Zaključek in evalvacija

 

Vljudno prosimo, da se prijavite preko elektronske prijavnice, najkasneje do 3.9.2018.

 

 

 
11.09.2018 - 09:00 do 11:00
Sejna soba 124
Datum objave:
12.07.2018

Vabilo na učno delavnico za izvajalce kliničnih vaj v simuliranem kliničnem okolju z naslovom:

PREDSTAVITEV, DELOVANJE IN PRAKTIČNA UPORABA INFUZIJSKE ČRPALKE IN ČRPALKE NA BRIZGO V UČNE NAMENE V SIMULIRANEM KLINIČNEM OKOLJU,

 ki jo bomo izvedli v torek, 11.9.2018 v sejni sobi UM FZV.

Na učni delavnici bodo udeleženci spoznali infuzijsko črpalko Alaris GP Plus in črpalko na brizgo Alaris GH Plus, ki ju bomo v študijskem letu 2018/2019 začeli uporabljati na kliničnih vaj v simuliranem kliničnem okolju odraslega in pediatričnega pacienta.

Program izobraževanja:  
9.00 – 9.10 Pozdrav udeležencev
9.10 – 9.30 Predstavitev infuzijske črpalke Alaris GP Plus in črpalke na brizgo Alaris GH Plus (iz podjetja AMS-meding.si)
9.30 – 10.30                  Primeri praktične uporabe infuzijske črpalke Alaris GP Plus in črpalke na brizgo Alaris GH Plus
10.30 – 11.00               Praktične vaje, vprašanja
11.00 Zaključek in evalvacija

 

Vljudno prosimo, da se prijavite preko elektronske prijavnice, najkasneje do 3.9.2018.

 
20.06.2018 - 09:00 do 11:00
Sejna soba 124
Datum objave:
14.06.2018

V  A  B  I  L  O

na

UČNO DELAVNICO

za učitelje

»Spodbujanje refleksije pri poučevanju«,

 

 

ki bo v sredo, 20. junija 2018 od 9.00 do 11.00 ure v sejni sobi fakultete.

 

Na učni delavnici bodo udeleženci razvijali veščine in spoznali nekaj uporabnih tehnik za spodbujanje refleksije in reflektivnega načina razmišljanja pri študentih pri poučevanju (predavanje, seminar, vaje), kot so npr. uporaba vprašanj, sokratska metoda idr.

Učno delavnico bo vodil izr. prof. dr. Slavko Cvetek, višji znanstveni sodelavec Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje ovrednotena z 0,2 točke (vrednotenje dejavnosti kandidatov za izvolitve v nazive UM).

Vljudno Vas prosimo, da se na delavnico prijavite preko elektronske prijavnice, ki se nahaja na spletni strani fakultete pod rubriko Dogodki, najkasneje do 18. junija 2018. Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.

Kotizacija za delavnico za posameznega zunanjega udeleženca je 24,00 EUR z DDV. Učna delavnica se bo izvedla pod pogojem, da je na posamezno delavnico prijavljenih najmanj 5 udeležencev. Kotizacijo je potrebno poravnati na račun Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, TRR: SI56 0110 0609 0125 827. Račun boste prejeli po učni delavnici. Zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.

 

 

Vljudno Vas prosimo, da nam informacijo o udeležbi sporočite najkasneje do 18. 6. 2018, tako da, se prijavite preko elektronske prijavnice, ki se nahaja spodaj:

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.

 
06.06.2018 - 10:45 do 10:45
Predavalnica P4
Datum objave:
01.06.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v sredo, 06.06.2018 ob 10:40 uri v P4 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Prof Dr Pam Smith, University of Edinburgh, Velika Britanija

»Action Research, Ethnomethodology, Mixed Approaches and Methods«


Utrinki

 
05.06.2018 - 14:15 do 14:15
Predavalnica P1
Datum objave:
01.06.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 05.06.2018 ob 14:20 uri v P1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Dr Margaret Denny, Irska

»Psychology and Leadership: A Conundrum?«


Utrinki

 
04.06.2018 do 08.06.2018
UM FZV
Datum objave:
31.05.2018

Student Retreat II je intenziven program za študente zdravstvene nege in babištva, izveden v sklopu projekta RELATE (European Junior Leadership Academy for Student Nurses), ki bo trajal 5 dni. Drugo intenzivno izobraževanje (prvo je potekalo na Univerzi v Nottinghamu v Veliki Britaniji avgusta 2017), bo v prvem tednu junija 2018 gostila Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede. Študenti bodo predstavili svoje osebne poti vodenja v zdravstvu na teoretičen in osebni način.

Fokus Leadership Retreat II je v tem, da udeleženci izmenjajo svoje vtise o osebni poti vodenja in 14-dnevnih pripravništvih, ki so jih izvedli v tujini (Velika Britanija, Slovenija, Irska ali Portugalska).

Študenti se bodo ukvarjali z dejavnostmi, ki jih bodo pripravile za začetek njihovega prehoda iz EJLA (European Junior Leadership Academy). Sodelovali bodo tudi v svetovalnih skupinah. Student Retreat II spodbuja študente, da razmišljajo o svoji karierni poti tudi po zaključku EJLA.

Več o projektu: http://www.ejla.eu/

 

 The University of Nottingham, Nottingham, Velika Britanija                                                  

The University of Nottingham

 

Assoc Professor Stacy JOHNSON, PhD

Stacy Johnson je izredna profesorica na UoN, SHS. Od leta 2012 Stacy Johnson svetuje glavnemu medicinskemu oddelku Anglije o zadevah, ki vplivajo na črnske in manjšinske etnične skupine bolnikov in deluje kot član glavne svetovalne skupine za zdravstveno nego. Vodi strategijo šole za zdravstvene znanosti na Kitajskem in je bila vključena v svetovanje o kurikularni reformi za izobraževanje v zdravstveni negi na Kitajskem.

 

 

 


Assoc Professor Carol Hall, PhD

Dr. Carol Hall je izredna profesorica na SHS. Je direktorica dodiplomskega študija v SHS in pod njenim vodstvom, je v SHS postala mobilnost študentov in globalna perspektiva še bolj pomembna. Dr. Carol Hall je izvršna članica Zveze evropskih pedagogov za medicinske sestre (FINE), organizacije, ki si prizadeva graditi sodelovanje in izboljšati usklajevanje in standarde v izobraževanju o zdravstveni negi po Evropi.

 

 

 


Dr Ada Hui

Ada Hui je pedagoška in raziskovalni sodelavka v SHS. Je sociolog in medicinska sestra za duševno zdravje z izkušnjami pri poučevanju dodiplomskih in podiplomskih kurikulumov, specializiranih za delo z marginaliziranimi skupnostmi. Dr. Hui je tutor učitelj študentov zdravstvene nege za duševno zdravje na dodiplomskih in podiplomskih programih zdravstvene nege in je vodja za več modulov.

 

 

 

 

 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor, Slovenija                                     

    

Univerza v Mariboru,

Fakulteta za zdravstvene vede

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Majda Pajnkihar je redna profesorica in dekanica Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede in vodja Inštituta za zdravstveno nego. Je prva v Sloveniji z doktoratom na področju zdravstvene nege in je avtorica učbenika za zdravstveno nego v slovenskem jeziku. Med svojim delom na UM FZV je sodelovala pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih v zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi. Njeno izobraževalno in raziskovalno sodelovanje vključuje različne institucije v mednarodnem okolju. Kot gostujoči profesor predava na številnih tujih univerzah. Profesorica Majda Pajnkihar je v mnogih pogledih pionir v razvoju zdravstvene nege v Sloveniji, zato je bila za svoje delo nagrajena z različnimi nagradami.

 

 


Izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Dr. Gregor Štiglic je prodekan za raziskovalno dejavnost, izredni profesor in vodja raziskovalnega inštituta na UM FZV. Delal je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju bioinformatike in zdravstvene informatike. Dr. Gregor Štiglic je bil soustanovitelj študijskega programa Bioinformatike na UM FZV leta 2008.

 

 

 


Doc. dr. Mateja Lorber

Mateja Lorber je docentka na UM FZV. Je mentorica študentom in aktivno sodeluje na številnih mednarodnih in domačih konferencah in kongresih na področju zdravstvene nege in managementa v zdravstveni negi. Rezultati njenih znanstvenih in raziskovalnih del so objavljeni v domačih in tujih revijah.

 

 

 


Aleksandra Lovrenčič, dipl. var.

Aleksandra Lovrenčič je zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru od leta 2009 kot samostojni strokovni delavec v Referatu za splošne in administrativne zadeve. Njeno delo je organiziranje mednarodnih in domačih konferenc, kongresov, poletnih šol in drugih dogodkov. Sodeluje pri pripravi publikacij, javnih naročilih in različnih tujih in domačih projektih.

 

 

 

 


 Asist. Zvonka Fekonja

Zvonka Fekonja je asistentka in članica Katedre za zdravstveno nego na UM FZV. Leta 2010 je prejela Dekanovo nagrado za najboljši raziskovalni projekt študentov. Aktivno sodeluje v več projektih.

 

 

 

 


 Predav. Nataša Mlinar Reljić

Nataša Mlinar Reljić je predavateljica na UM FZV. Je tudi vodja oddelka za zdravstveno nego na UM FZV. Je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu tretje stopnje Zdravstvena nega UM FZV.

 

 

 

 


Asist. dr. Dominika Vrbnjak

Dr. Dominika Vrbnjak je asistentka in članica Katedre za zdravstveno nego na UM FZV.  Aktivno sodeluje v več projektih. Je avtorica več člankov in znanstvenih prispevkov na konferencah, prav tako pa tudi recenzentka pri dveh mednarodnih znanstvenih revijah.

 

 

 

 

 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, Slovenija                                        

Univerza v Mariboru,

Fakulteta za varnostne vede

 

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Branko Lobnikar je doktoriral s področja kadrovskega menedžmenta in je na Univerzi v Mariboru izvoljen v naziv izrednega profesorja s področja upravljanja varnostnih organizacij. Na Fakulteti za zdravstvene vede na magistrski ravni predava predmet s področja zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Raziskovalno se ukvarja z integriteto in policijsko dejavnostjo.

 

 

 

 

 Escola Superior de Enfermagem di Lisboa - ESEL, Lisbon School of Nursing, Lizbona, Portogalska                                    

    

Escola Superior de Enfermagem di Lisboa - ESEL,

Lisbon School of Nursing

 

Prof. dr. Joao Carlos Barreiros Dos Santos

Profesor Joao Carlos Barreiros Dos Santos je podpredsednik na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) in profesor koordinator rehabilitacijske nege. Uči dodiplomske programe, ki se osredotočajo na sodobne trende v zdravju in magistrske programe na področju zdravstvene nege in rehabilitacije.

 

 

 


Prof. dr. Teresa Maria Ferreira Dos Santos Potra

Teresa Maria Ferreira Dos Santos Potra je profesorica koordinatorica na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL). Koordinira magistrski program na področju zdravstvene nege in nadzoruje magistrske disertacije. Prav tako poučuje vrsto predmetov, kot je upravljanje v zdravstveni negi, zdravstvene inovacije in zdravstvena nega in kakovost zdravstvenih storitev.

 

 

 

 

 

 Trinity College Dublin, Dublin, Irska                                   

    

Trinity College Dublin

 

Prof. dr. Anne-Marie Bailey

Profesorica Anne-Marie Bailey ima več kot 30 let klinične prakse, izobraževalnih in raziskovalnih izkušenj na področju zdravstvene nege in zdravstvenega varstva ter je delala v sistemih zdravstvenega varstva na Irskem, v Združenem kraljestvu in v ZDA. Nedavno je bila promovirana v profesorja nege in kroničnih bolezni. S svojimi kliničnimi izkušnjami s področja raziskav, poučevanja in svetovanja je Anne-Marie Bailey pridobila znatno razumevanje zdravstvenih storitev v irskem in mednarodnem kontekstu.

 

 

 


Prof. dr. Joan Gabrielle Lalor

Dr. Joan Lalor je izredna profesorica za babištvo. Njene raziskave se osredotočajo na kompleksno nego nosečnosti, nenormalnost ploda / perinatalno paliativno oskrbo in travmo ter travmatično izgubo pri porodu. Dr. Joan Lalor ima mednarodni ugled kot vodilni raziskovalec in znanstvenik na tem področju, ki je postavila v ospredje ustvarjajoče dokaze za prakso in razvoj politike na tem zahtevnem področju.

 

 

 

 

  •  
  • 1 of 17