Dogodki

 

 
24.05.2019 - 08:00 do 15:00
UM FZV
Datum objave:
13.12.2018

 Častni pokrovitelj


Navodilo za pripravo prispevka in posterja

Rok za oddajo dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov ali izvlečkov (poster) je 15. april 2019. Prispevki in izvlečki posredovani do omenjenega datuma ter napisani skladno z navodili za pripravo bodo objavljeni v e-zborniku konference.

Prispevki naj bodo vsebinsko in tehnično urejeni po priloženih navodilih. Poleg prispevkov naj bodo navedeni lektor in recenzent prispevka. Recenzenti naj bodo iz vrst visokošolskih učiteljev. Prispevki in izvlečki (poster) morajo biti jezikovno pregledani s strani lektorja za slovenski jezik. Ob oddaji prispevkov navedite naziv, ime in priimek osebe, ki je opravila jezikovni pregled prispevkov.

Spodaj vam podajamo povezavo do ustreznih strukturnih navodil za pripravo izvlečka in prispevka.

 

Prispevek                

Dolžina prispevka je omejena na 8 strani.

 

PosterAvtor/ji, ki bodo na konferenci sodelovali s posterjem, pripravijo samo izvleček (in ne celotnega prispevka) po predloženih navodilih. V e-zborniku bo objavljen samo izvleček.                        

Dimenzija posterja je DIN AO (841 mm x 1189 mm), pokončna usmerjenost.


Skladno s terminskim planom študentske konference je potrebno do 1. 4. 2019 posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo.

Na študentsko konferenco se bo potrebno prijaviti preko prijavnice do 15. 5. 2019, ki bo objavljena na spletni strani. Vljudno prosimo, da se prijavite aktivni in pasivni udeleženci 11. študentske konference z mednarodno udeležbo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, stroške prevoza si udeleženci krijejo sami.


Partnerji v projektu

 

 


Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

vabi k udeležbi na

11. ŠTUDENTSKO KONFERENCO S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED

Z MEDNARODNO UDELEŽBO,

dne 24. 5. 2019

 


Veseli nas, da Vas lahko povabimo k sodelovanju na že 11. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, ki bo potekala pod naslovom: »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«.

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Vabimo študente, da predstavijo dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.

Vsaka fakulteta/visoka šola lahko sodeluje na študentski konferenci z desetimi aktivnimi prispevki. Ker odlično sodelujemo z uglednimi domačimi in tujimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in kliničnimi institucijami ter želimo, da študenti pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, smo k sodelovanju na študentsko konferenco povabili tudi tuje študente.

Ažurno vas bomo obveščali o dogajanju in terminskem planu poteka študentske konference. Prav tako bodo na spletni strani objavljena oblikovna in tehnična navodila avtorjem in soavtorjem prispevkov, ki bodo zbrani v e-zborniku. Prispevke bodo avtorji/soavtorji na študentski konferenci lahko predstavili s PowerPoint predstavitvijo, kakor tudi z letošnjo novostjo - predstavitvijo s posterjem.

Vljudno prosimo, da vsaka fakulteta/visoka šola imenuje enega visokošolskega učitelja/sodelavca, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in promotorja študentske konference na svoji ustanovi. Kontaktne podatke imenovane osebe posredujte do 15. 12. 2018 na elektronski naslov: ines.mlakar@um.si.

 

Zbornik prispevkov

Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference, vsaka fakulteta/visoka šola določi svoje kriterije izbora prispevkov in določi tudi recenzente, ki prispevke pregledajo in ocenijo. Vsi prispevki bodo vneseni v sistem COBISS.


Pomembni termini študentske konference

Datum Opravilo (posredovati na e-naslov: ines.mlakar@um.si.)
15. 12. 2018 Posredovati kontaktno osebo in logotipe fakultete/visoke šole v Wordovi in vektorski obliki za promocijo dogodka
10. 1. 2019 Partnerji prejmejo plakate za promocijo 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved
25. 1. 2019 Sporočiti imena študentov, naslove prispevkov, avtorje in soavtorje, ki bodo sodelovali s predstavitvijo prispevka/posterja
1. 4. 2019 Posredovati uvodni nagovor dekana/dekanje/predsednika za objavo v zborniku skupaj s fotografijo
15. 4. 2019 Oddaja  dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za zbornik skupaj z imeni recenzentov in lektorjev
15. 5. 2019 Posredovati končne sezname udeležencev organizatorju

Dodatne informacije prejmete pri gospe Ines Mlakar, tel. 02/300-47-10 ali preko elektronske pošte ines.mlakar@um.si.

Vsem Vam in študentom želimo uspešno delo, izpolnitev osebnih in profesionalnih pričakovanj in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.


   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.
 
02.04.2019 - 09:30 do 11:00
Predavalnica P2
Datum objave:
20.03.2019

 
13.06.2019 - 08:30 do 15:00
UM FZV
Datum objave:
06.03.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 13. junija 2019 na fakulteti in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.


Tematska področja vključujejo:

 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Spiritualnost, zdravje in zdravstvena nega

 

Pomembni datumi:

 

Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi.
 • Kotizacija:
  • Aktivni udeleženci 100,00 EUR z DDV
  • Pasivni udeleženci 120,00 EUR z DDV
  • Drugi študentje 45,00 EUR z DDV
  • Zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.
 • Dodatne informacije: aleksandra.lovrencic@um.si.

 


 

Veselimo se vaše udeležbe.


 


   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.
 
04.03.2019 - 11:30 do 12:30
Predavalnica P1
Datum objave:
27.02.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v ponedeljek, 4. 3. 2019 ob 11.30 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Assoc Prof Gemma Stacy, University of Nottingham, Velika Britanija

»The problem with resilience and why we need to rethink it«

 

Vljudno vabljeni!


   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.
 
14.03.2019 do 15.03.2019
Sejna soba 124
Datum objave:
25.02.2019

 

Predavateljice: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak, Assist Prof Dr Margaret Denny

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 14. in 15. marca 2019 delavnico o Na dokazih utemeljeni praksi. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete. Kotizacije ni. Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Četrtek 14.03.2019

09:00-9:30 Na dokazih utemeljena praksa: Opredelitev in pomen          

Predavanje: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak

 

9:30-11:00 Na dokazih utemeljena praksa: Osnovni koraki (oblikovanje PICOT vprašanja, iskanje najboljših dokazov, kritična presoja dokazov, integracija dokazov s kliničnim strokovnim znanjem ter preferencami in vrednotami bolnikov, evalvacija izidov in diseminacija rezultatov)  

Predavanje Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Doc. dr. Dominika Vrbnjak

 

11:00-11:30 Odmor          

 

11:30-13:00 Usposabljanje o na dokazih utemeljeni praksi: oblikovanje PICOT vprašanja, iskanje najboljših dokazov, kritična presoja dokazov, integracija dokazov s kliničnim strokovnim znanjem ter preferencami in vrednotami bolnikov, evalvacija izidov in diseminacija rezultatov          

Delavnica: Assist Prof Dr Margaret Denny

Petek 15.03.2019

09:00-11:00 Usposabljanje, delo na scenarijih in simulacija uporabe na dokazih utemeljene prakse – za izbrane teme          

Delavnica Assist Prof Dr Margaret Denny

 

11:00-11:30 Odmor          

 

11:30-13:00 Usposabljanje, delo na scenarijih in simulacija uporabe na dokazih utemeljene prakse – za izbrane teme          

Assist Prof Dr Margaret Denny

 


 
15.02.2019 do 16.02.2019
UM FZV
Datum objave:
25.01.2019

Vljudno vabljeni na informativne dneve Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede

 

15. februarja 2019 ob 10. in ob 15. uri ter  16. februarja 2019 ob 10. uri,

 

kjer vam bomo podrobneje predstavili študijski program  1. stopnje Zdravstvena nega, podali informacije v zvezi z razpisno vpisnim postopkom, pogoji študija, z zaposlitvenimi možnostmi in nadaljevanjem izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne za odločanje o študiju zdravstvene nege.

Na informativnih dnevih se bodo predstavili tudi študenti Študentskega sveta UM FZV, za vse zainteresirane pa bo organiziran ogled specialnih učilnic za zdravstveno nego. 

V sklopu informativnih dni bo potekal informativni dan tudi na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor in sicer v petek 15.02.2019 med 11.30 in 14.00.

Dan odrtih vrat na Študentskih domovih UM pa bo potekal v petek 15.02.2019.

 

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.

 

Z znanjem do zdravja in razvoja!


Dan odrtih vrat na Študentskih domovih UM pa bo potekal v petek 15.02.2019 ob 13. uri.

Vabilo

 •  
 • 1 of 21