Dogodki

 

 
13.06.2019 - 08:30 do 15:00
UM FZV
Datum objave:
06.03.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 13. junija 2019 na fakulteti in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.


Z veseljem pričakujemo letošnjo konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, katero že tradicionalno organiziramo na naši fakulteti. Dnevi pred in po konferenci so navdihujoči in prepleteni s številnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, druženji in pridobivanjem novih znanj, izkušenj ter zamisli. V veliko čast nam je, da bomo na konferenci lahko spremljali predavanja, tudi globalno, prepoznanih in cenjenih profesorjev, raziskovalcev Zdravstvene nege.


Professor Jacqueline Fawcett, RN; PhD; ScD (hon); FAAN, ANEF                   

Professor of Nursing

College of Nursing and Health Sciences University of Massachusetts Boston

 

Profesorica Dr Jacqueline Fawcett je mednarodno priznana metateoretičarka in ekspertinja s področja narave in strukture znanja v zdravstveni negi. Je ena izmed najbolj mednarodno priznanih avtoritet na področju metateorij, konceptualnih modelov v zdravstveni negi in razvoja teorij zdravstvene nege. Medicinske sestre in študenti zdravstvene nege jo poznajo kot »nursologinjo«, ki je prispevala k oblikovanju metaparadigme »nursologije« – medsebojno povezanih konceptov oseba, okolje, zdravje in aktivnosti »nursologov« (Fawcett, 2012) in metateoretičarko, ki je prispevala k razumevanju konceptualnih modelov in razlikovanju med konceptualnimi modeli in teorijami glede na abstraktnost (konceptualni modeli so bolj abstraktni kot velike teorije, teorije srednjega obsega in situacijsko specifične teorije) (Clarke & Fawcett, 2013).

Profesorica Dr Fawcett je profesorica zdravstvene nege in mentorica več kot 50 let. Področje njenega poučevanja zajema vprašanja sodobnega disciplinarnega znanja in razvoj konceptualno-teoretično-empiričnih struktur za raziskovanje, izobraževanje in prakso zdravstvene nege.

Trenutno je zaposlena kot profesorica na Department of Nursing, College of Nursing and Health Sciences, University of Massachusetts Boston. Pred tem je bila zaposlena na University of Connecticut in University of Pennsylvania. Profesorica Dr Fawcett je diplomirala iz zdravstvene nege na Boston University, magistrirala s pediatričnega področja na podiplomskem študiju na New York University in doktorirala iz zdravstvene nege na New York University. Prav tako je prejela častni doktorat znanosti na Université Laval v Quebecu v Kanadi.

Profesorica Dr Fawcett že več kot 30 let vodi in izvaja kontinuirane programe, ki temeljijo na adaptacijskem modelu Caliste Roy in se osredotočajo na prilagajanje življenjskim dogodkom na različnih področjih. Je tudi avtorica in soavtorica več kot 200 člankov, 11 knjig (vključujoč ene s petimi ponatisi in dve s tremi ponatisi), treh monografij, 95 poglavij v knjigi ali monografiji. Med njene novejše knjige sodijo Applying Conceptual Models of Nursing: Research, Quality Improvement, and Practice (2017) in The Neuman Systems Model: Celebrating Academic-Practice Partnerships (2017).

Profesorica Dr Fawcett je Fellow of Academy of Nursing Education in Fellow of American Academy of Nursing ter prejemnica številnih nagrad:

 • Betty Neuman Award for Nursing Leadership, Walsh University Byers School of Nursing, North Canton, Ohio;
 • Living Legend, Massachusetts Association of Registered Nurses; 
 • Anne K. Kibrick Award for Excellence in Nursing Leadership, Theta Alpha Chapter of Sigma Theta Tau;
 • Award for Leadership in Nursing Theory, Science, and Practice, Theta Alpha Chapter of Sigma Theta Tau; Distinguished Scholar in Nursing, New York University;
 • Distinguished Alumna, New York University Division of Nursing;
 • Chancellor’s Distinguished Scholarship Award, University of Massachusetts Boston.

V letu 2010 je bila s strani The Web Nurse imenovana kot ena izmed 20 najbolj vplivnih ljudi na področju zdravstvene nege.

Profesorica Dr Fawcett je tudi aktivna članica in blogerka spletne strani Nursology.net, ki jo je leta 2018 ustanovila majhna skupina teoretičark in je bila zasnovana kot repozitorij najnovejših in točnih informacij o specifičnem znanju discipline zdravstvene nege za izboljšanje človeštva na globalni ravni (Fawcett, 2018).

Profesorica Dr Fawcett s svojim raziskovalnim delom trajno vpliva na razvoj discipline »nursologije«.  Z drugimi sodobnimi teoretičarkami je opredelila nov izraz za disciplino zdravstvene nege – »nursologija«. Svoje delo je posvetila pomoči »nursologinjam«, da s pomočjo teorije in raziskovanja razvijajo disciplino »nursologije«. Prepričana je, da je razumevanje narave in strukture znanja v zdravstveni negi ena najpomembnejših vprašanj za preživetje zdravstvene nege kot discipline. Vsaka »nursologinja« mora pri svojem delu v praksi, raziskovanju ali izobraževanju uporabljati konceptualne modele ali teorije zdravstvene nege (Fawcett, 2012). Po njenem prepričanju so »nursologinje« odgovorne za razvijanje in širjenje znanja in za uporabo tega znanja v skrbi za ljudi.

Viri in dodatne informacije:

Clarke, P. N., & Fawcett, J. (2013). Life as a nurse metatheorist. Nursing Science Quarterly, 26(3), 238-240. doi:10.1177/0894318413489185

Fawcett, J. (2012). The future of nursing: how important is discipline-specific knowledge? A conversation with Jacqueline Fawcett. Interview by Dr. Janie Butts and Dr. Karen Rich. Nursing Science Quarterly, 25(2), 151-154. doi:10.1177/0894318412437955

Fawcett, J. (2019). Nursology revisited and revived. Journal of Advanced Nursing, 75, 919–920.  doi:10.1111/jan.13925

 

Professor Wilfred McSherry, PhD, MPhil, BSc (Hons) PGCRM, PGCE (FE,) RGN, NT, FHA                   

Professor in Nursing

Professor in Nursing, Department of Nursing, School of Health and Social Care, Staffordshire University, Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust

 

Wilf je zaposlen kot redni profesor zdravstvene nege na Department of Nursing, School of Health and Social Care, Staffordshire University in Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Je tudi gostujoči profesor VID University College na Norveškem.

Wilf je bil tekom svoje kariere zaposlen kot medicinska sestra oz. zdravstvenik v okviru akutne bolnišnične oskrbe. Njegovo zanimanje za duhovno razsežnost se je razvilo ob spoznanju, da so nekateri zdravstveni delavci določene vidike oskrbe zanemarili in pozabili. Objavil je številne knjige in članke, ki obravnavajo različne vidike duhovne razsežnosti, kot so vprašanja v okviru izobraževanja in ocenjevanje duhovnosti. Doktorski študij je zaključil na Leeds Metropolitan University maja 2005 s temo: ‘The meaning of spirituality and spiritual care: An investigation of healthcare professionals, patients and public’s perceptions’. V letu 2010 je Wilf v okviru Royal College of Nursing vodil raziskavo o dojemanje duhovnosti članov njenih članov.

Wilf je ustanovni in izvršni član British Association for The Study of Spirituality (BASS) (http://www.basspirituality.org.uk/about-us/) in Principal Fellow of The Higher Education Academy. Leta 2012 je zaradi svojega edinstvenega doprinosa na področju duhovnosti in dostojanstva v zdravstveni negi postal Fellow of the Royal College of Nursing. Trenutno vodi velik evropski projekt z naslovom “Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovation Education and Compassionate Care (EPICC)” http://www.epicc-project.eu/.

 

Professor Huda Abu-Saad Huijer RN, PhD, FEANS, FAAN                   

Profesor in dekan, Hariri School of Nursing, American University of Beirut (Beirut, Lebanon)

Dr. Abu-Saad Huijer je diplomirala iz zdravstvene nege na American University of Beirut, magistrirala in doktorirala pa je na University of Florida, ZDA. Njena poklicna pot obsega profesorska mesta na University of California, San Francisco, University of Maastricht, Nizozemska, University of Surrey, Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in trenutno na American University of Beirut. Med njeno akademsko kariero na Nizozemskem je bila, kot vodja programa zdravstvene nege, ključnega pomena pri razvoju magistrskih in doktorskih programov ter pri ustanovitvi centra za raziskave zdravstvene nege. Od svojega imenovanja na American University of Beirut v letu 2003 izvaja magistrske, RN-BSN, (bridging degree) in BA / BS-BSN (second degree) študijske programe, prav tako pa usklajuje akreditacijo le-teh s strani Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) v ZDA.

Razvila je doktorski študijski program zdravstvene nege, ki se je začel izvajati v študijskem letu 2018-2019. Njen raziskovalni program se nanaša na obvladovanje bolečin in paliativno oskrbo otrok in odraslih. Trenutno sodeluje v številnih študijah, ki obravnavajo kronično bolečino in paliativno oskrbo v Libanonu. Je nekdanja predsednica libanonskega društva za preučevanje bolečine in podpredsednica nacionalnega odbora za pomoč pri bolečinah in paliativno oskrbo. Dr. Huijer je avtorica več kot 300 znanstvenih publikacij in 2 knjig.
Dr. Huijer je prejela številne nagrade in priznanja za svoje raziskovalno delo: Life Time Achievement Award od McMillan Cancer Fund, London; Pioneers Award od Order of Nurses, Lebanon; distinguished researcher award od Scientific Society of Arab Nursing Faculties. Je članica Sigma Theta Tau International (STTI) Nurse Researcher Hall of Fame ter članica International Association for the Study of Pain Honorary. Za svojo pomembno vlogo v poklicu zdravstvene nege je prejela Princess Mona Regional Award, za svoje življenjske raziskovalne dosežke pa ji je nedavno nagrado podelil National Center for Scientific Research career. 

 

 Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić                  

Doktorska študentka

Nataša Mlinar Reljić je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (1996, 2000) in na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (2001). Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (2012) je zaključila podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Trenutno je doktorska študentka zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Nataša ima dvanajst let delovnih izkušenj v kliničnem okolju kot medicinska sestra. Šest let je delala v regionalni bolnišnici in pet let v primarnem zdravstvenem domu. Od leta 2008 je zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru kot višja predavateljica predmetov: Zdravstvena nega na geriatričnem področju in Spiritualna oskrba v zdravstveni negi. Od leta 2017 je vodja Katedre za zdravstveno nego. Njeno raziskovalno delo je bilo predstavljeno na mednarodnih konferencah in objavljeno v revijah in knjigah, ima pa tudi nekaj izkušenj z delom na različnih projektih na področju zdravstvene nege.

 


*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  


Tematska področja vključujejo:

 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Spiritualnost, zdravje in zdravstvena nega

 

Pomembni datumi:

 

Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi.
 • Kotizacija:
  • Aktivni udeleženci 100,00 EUR z DDV
  • Pasivni udeleženci 120,00 EUR z DDV
  • Drugi študentje 45,00 EUR z DDV
  • Zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.
 • Dodatne informacije: aleksandra.lovrencic@um.si.

 


Prijava ni več možna.

Veselimo se vaše udeležbe.


   Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.                          

 


Dogodek so podprli:

 

        

 

    

 

       

 
24.06.2019 - 11:00 do 12:00
Sejna soba 124
Datum objave:
13.06.2019

 

D E L A V N I C A

Zobozdravstvene tehnike pri izvajanju zobne higiene

Alenka KRABONJA

Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico o zobozdravstvenih tehnikah pri izvajanju zobne higiene v sklopu projekta ZOBEK (Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene),

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019 od 11:00 do 12:00 ure v sejni sobi fakultete.

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni. Število prijav je omejeno na 30 udeležencev. Udeleženci na delavnico prinesejo svojo zobno ščetko (klasično ali električno).

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 20. junija 2019 na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

Vljudno vabljeni k udeležbi! 


     

 

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 
24.06.2019 - 10:00 do 11:00
Sejna soba 124
Datum objave:
13.06.2019

 

D E L A V N I C A

Kompetence medicinskih sester v zobozdravstveni preventivi

 

Nina MAJERIČ

Cuspis zobozdravstvo, trgovina in ostale storitve d.o.o.

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira delavnico o kompetencah medicinskih sester v zobozdravstveni preventivi v sklopu projekta ZOBEK (Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene),

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019 od 10:00 do 11:00 ure v sejni sobi fakultete.

Delavnica je namenjena zaposlenim in študentom na UM FZV ter študentom Univerze v Mariboru. Kotizacije ni. Število prijav je omejeno na 30 udeležencev.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 20. junija 2019 na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

Vljudno vabljeni k udeležbi! 


     

 

 

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 
12.06.2019 - 13:00 do 14:30
Predavalnica P1
Datum objave:
07.06.2019

Spoštovani,

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vabimo vas, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva, ki bo v sredo, 12. 6. 2019 ob 12:00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo sledeči predavanji:

 

Yuexian TAO, PhD

»Changes of Blood Pressure Values During Different Periods of Exercise«

in

Dr. Lori DAMBAUGH DNP, CNS, RN, PCCN, ACCNS-AG

»Establishing the Golisano Institute for Intellectual and Developmental Disability Nursing«

 

 

Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.

 

 

Vljudno vabljeni!

 


  Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.             
 
10.06.2019 do 11.06.2019
Kabinet 306
Datum objave:
07.06.2019

Visiting Assist Prof Tara SACCO & Assoc Prof Lori DAMBAUGH

St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede organizira dne 10. in 11. junija 2019 delavnico  Health Assessment. Program strokovnega srečanja je namenjen visokošolskim učiteljem in vabljenim sodelavcem fakultete, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri svojem pedagoškem oz. raziskovalnem delu. Kotizacije ni. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.


»Health assessment« se nanaša na prvo fazo procesa zdravstvene nege, v okviru katerega medicinske sestre zbirajo in analizirajo podatke o pacientu z namenom ugotavljanja potreb po zdravstveni negi. Opredelimo ga lahko kot sistematičen, načrtovan in interaktivni proces v okviru katerega medicinske sestre uporabijo kritično razmišljanje za zbiranje, validacijo, analizo in sintezo zbranih informacij za oblikovanje odločitev o zdravstvenem statusu in življenjskih procesov posameznika, družine in lokalne skupnosti. Je pomemben element zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege in osnova za ugotavljanje potreb po zdravstveni negi, oblikovanje negovalnih diagnoz, načrtovanje intervencij zdravstvene nege in vrednotenje intervencij ter odzivov posameznika na zdravstveni problem. Natančna in celovita ocena  stanja  zdravja odražajo znanje in veščine profesionalne medicinske sestre.

Viri:
Crouch, T. A.  & Meurier, C., (2016).  Vital notes for nurses: health assessment. Blackwell Publishing Ltd.
Fuller, J. & Schaller-Ayers, J., (2000). Health assessment – a nursing approach. (3rd Ed.). Philadelphia: Lippincott.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na delavnici potrdite najkasneje do 7. junija 2019 do 12. ure na elektronski naslov aleksandra.lovrencic@um.si ali na telefonsko številko 02/300 47 19.

 

Ponedeljek 10.06.2019

 

10:00 Introduction: Focused vs. Complete Assessment, General Survey   

Tara Sacco

 

10:30-11:30 Respiratory Assessment (Ear, Nose, Throat), (Chest, Thorax)   

Lori Dambaugh

 

11:30-11:45 Odmor
11:45-12:45 Cardiac   

Lori Dambaugh

 

12:45-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh

 

 

Torek 11.06.2019

 

10:00-11:00 Neurologic Assessment   

Tara Sacco

 

11:00-11:15 Odmor   

 

11:15-12:00 Abdomen   

Tara Sacco

 

12:00-12:30 Renal/Genitourinary   

Lori Dambaugh

 

12:30-13:00 Summary   

Tara Sacco, Lori Dambaugh

 

 

 

 
31.05.2019 - 13:00 do 14:30
Sejna soba 124
Datum objave:
21.05.2019

Vsebina delavnice:

 • Velike in male pasti sedenja.
 • Kateri deli telesa so najbolj prizadeti in katere poškodbe so najbolj pogoste?
 • Ali lahko z ustrezno vadbo preprečimo oz. omilimo posledice sedečega delovnega mesta?
 • Katera vadba je primerna na delovnem mestu?
 • Se lahko s telesno vadbo na delovnem mestu tudi psihično razbremenimo?
 • Praktični prikaz krepilnih in razteznih vaj.

Cilj delavnice je spoznati negativne posledice, ki jih povzroča sedeče delovno mesto ter jih z ustreznimi vsakodnevnimi vajami preprečiti oz. omiliti, obenem pa tudi spoznati krepilne in raztezne vaje.

Učno delavnico bo vodila izr. prof. dr. Jadranka Stričević in je za zaposlene Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede brezplačna.

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!  

 •  
 • 1 of 22