Ankete

Center za mednarodno dejavnost UM FZV izvaja z namenom sprotne evalvacije delovanja centra, ankete o zadovoljstvu študentov. Ankete se nanašajo na zadovoljstvo in uporabnost informacij, ki jih prejmejo v centru, prijaznostjo in ažurnostjo osebja s katerim delujejo in v nadaljevanju navajamo nekaj izjav študentov UM FZV, ki so že izvedli mobilnosti v tujino, ter tistih, ki se na mobilnost pripravljajo:


»Delo na UM FZV se mi zdi bolj pozitivno, saj si delavci vzamejo več časa za študente« (Erasmus študent/ka v študijskem letu 2008/2009)


»Z delom mednarodne pisarne na UM FZV sem zadovoljna, saj mi je bila Erasmus koordinaotrica ves čas na voljo.« (Erasmus študent/ka v študijskem letu 2010/2011)


»Pohvalil bi delo Erasmus koordinatorke Helene Blažun. Razlogi za to so hitro delo, natančnost, dostopnost, korekten odnos do študentov. Dobil sem veliko pomembnih informacij in napotkov. Izkoristil bom priložnost, da se še enkrat zahvalim.«(Erasmus študent 2013/2014)


»Rad bi se najprej zahvalil Erasmus koordinatorici pri izbiri in svetovanju o izobraževanju na tuji instituciji. Pohvalil bi pridobitev sporazuma z partnersko inštitucijo JKU v Linz-u. Mislim da brez hitrega dela koordinatorice, natančnosti, prijaznosti in predanosti delu tega ne bi dosegli. Še enkrat hvala za vse.« (Erasmus študent v študijskem letu 2013/2014)